SSK Prim Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

SSK Prim Hesaplama

Bu yazımızda çalışma hayatının önemli bir konusu olan sigorta priminden bahsedeceğiz. Dolayısı ile ssk prim oranları, ssk prim ücretleri, sigorta borcu affı, sigorta borcunun ödenmesi ve sgk ssk prim hesaplaması konularında bilgi vermeye çalışacağız.

SSK Primi Nedir?

SSK primi sigortalı olan kişilerin ödemeleri gereken tutarı belirtmektedir. Kişilerin bazı haklara sahip olması ödedikleri sigorta primleri ile mümkün olmaktadır. Bu haklardan bir tanesi emekliliktir. Emekli olmak isteyen kadın ve erkek sigortalıların emeklilik için sağlamaları gereken şartlardan birisi yeterli sigorta primine sahip olunmasıdır. SSK primi için ödenmesi gereken oranlar ve ücretler herkes için aynı olmamaktadır.

SSK Prim Oranları

1 Eylül 2013’den İtibaren SGK Prim Oranları

1) 4/a Kapsamında Çalışan Sigortalılar
Sigorta Kolları Sigortalı Payı % İşveren Payı %
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası) 2
b) Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7.5
c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11
d) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Gün Sayısı Eklenecek İşlerde) 9 12 – 14
Toplam Prim Oranı 14 20.5
2) 4/b Kapsamında Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalılar
Sigorta Kolları Sigortalı Payı %
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 2
b) Genel Sağlık Sigortası Primi 12.5
c) Malüllk, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20
Toplam Prim Oranı 34.5
3) İsteğe Bağlı Sigorta Primi
Sigorta Kolları Sigortalı Payı %
a) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20
b) Genel Sağlık Sigortası Primi 12
Toplam Prim Oranı 32

SSK Prim Ücretleri

Aşağıda 30.06.2015-31.12.2015 tarihleri ile 01.01.2016-31.12.2016 tarihlerine ilişkin sigortalılar için belirlenen tutarlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tutarlar aşağıdaki sınıflandırmalar dahilinde belirtilmektedir.

 • günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları
 • idari para cezaları
 • geçici iş göremezlik ödenekleri
 • yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmaları
 • isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları
  30/6/2015

31/12/2015

1/1/2016

31/12/2016

Artış Oranı
Günlük Kazanç Alt Sınırı 42,45 54,90 29,33%
Aylık Kazanç Alt Sınırı 1.273,50 1.647,00 29,33%
Günlük Kazanç Üst Sınırı 275,93 356,85 29,33%
Aylık Kazanç Üst Sınırı 8.277,75 10.705,50 29,33%
1 Günlük Asgari Borçlanma Bedeli

(Askerlik, doğum, yurtdışı)

13,58 17,57 29,33%
1 Günlük Azami Borçlanma Bedeli

(Askerlik, doğum, yurtdışı)

88,30 114,19 29,33%
1 Günlük Ayaktan Tedavi

İstirahat Parası Asgari

28,30 36,60 29,33%
1 Günlük Ayaktan Tedavi

İstirahat Parası Azami

183,95 237,90 29,33%
1 Günlük Yatarak Tedavi

İstirahat Parası Asgari

21,23 27,45 29,33%
1 Günlük Yatarak Tedavi

İstirahat Parası Azami

137,96 178,43 29,33%
Primden Muaf Günlük Yemek Parası 2,55 3,29 29,33%
Primden Muaf Aylık Çocuk Zammı 25,47 32,94 29,33%
Primden Muaf Aylık Aile Zammı Yardımı 127,35 164,70 29,33%
EK 5 Tarım Sigortalısı Aylık Asgari 322,20 435,63 35,21%
EK 5 Tarım Sigortalısı Aylık Azami 2.094,27 2.831,60 35,21%
EK 6 Kısmi Süreli Çalışan Aylık Asgari

(İşsizlik Hariç)

303,52 410,38 35,21%
EK 6 Kısmi Süreli Çalışan Aylık Azami

(İşsizlik Hariç)

1.972,86 2.667,45 35,21%
EK 6 Kısmi Süreli Çalışan Aylık Asgari

(İşsizlik Dahil)

331,53 448,26 35,21%
EK 6 Kısmi Süreli Çalışan Aylık Azami

(İşsizlik Dahil)

2.154,97 2.913,68 35,21%
İsteğe Bağlı Sigortalı Aylık Asgari 407,52 527,04 29,33%
İsteğe Bağlı Sigortalı Aylık Azami 2.648,88 3.425,76 29,33%
İsteğe Bağlı Sigortalı (5/g) Aylık Asgari 254,70 329,40 29,33%
İsteğe Bağlı Sigortalı (5/g) Aylık Azami 1.655,55 2.141,10 29,33%
İsteğe Bağlı Sigortalı (GM 16) Aylık Asgari 298,85 404,06 35,21%
İsteğe Bağlı Sigortalı (GM 16) Aylık Azami 1.942,51 2.626,42 35,21%
2925 Tarım Sigortalısı Aylık Asgari 206,94 267,64 29,33%
4/b Sigortalısı Aylık Asgari 439,36 568,22 29,33%
4/b Sigortalısı Aylık Azami 2.855,82 3.693,40 29,33%
4/b Tarım Sigortalısı Aylık Asgari 322,20 435,63 35,21%
4/b Tarım Sigortalısı Aylık Azami 2.094,27 2.831,60 35,21%
Köy Muhtarı Aylık Asgari 322,20 435,63 35,21%
Köy Muhtarı Aylık Azami 2.094,27 2.831,60 35,21%
Geliri Asgari Ücret Olanın GSS Primi 50,94 65,88 29,33%
Geliri Asgari Ücretten Fazla Olanın GSS Primi 152,82 197,64 29,33%
Geliri Asgari Ücretin İki Katından

Fazla Olanın GSS Primi

305,64 395,28 29,33%
Yabancı Uyrukluların GSS Primi 305,64 395,28 29,33%
Stajyer Avukatların GSS Primi 76,41 98,82 29,33%
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin GSS Primi 50,94 65,88 29,33%

SSK Borç Affı

Torba Yasa ile birlikte borçların yapılandırılmasına ilişkin karar çıkarıldı. Bu kapsamda affedilecek olan borçların hangileri olduğu aşağıda belirtilmektedir.

 • SSK ve Bağ-Kur kapsamında yer alan memurlar için ödenmemiş olan sigorta prim borçları
 • Emekli keseneği ile kurum karşılığı borçları
 • İşsizlik sigortası kapsamında ödenmesi gereken prim borçları
 • Sosyal güvenlik destek primine ilişkin borçlar
 • Henüz ödeme imkanı sona ermeyen isteğe bağlı sigorta primi borçları
 • Henüz ödeme imkanı sona ermeyen isteğe bağlı topluluk sigortası primi borçları
 • Takibi SGK tarafından yapılan damga vergisi, özel işlem vergisi ile eğitime katkı payına ilişkin borçlar
 • 30 Nisan 2014 ve daha öncesine bitirilen özel nitelikli inşaatlara ve ihale konusu olan işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan sigorta prim borçları
 • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borçları
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan ancak kurum ve kuruluşlarda çalışmaları sebebi ile emekli maaşı ödemelerinin kesilmesi gereken kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gereksiz olarak ödenen maaşlarla ilgili borçlar

SSK borçlarına ilişkin af ile birlikte ödemeler yüksek faiz yerine düşük faiz fırsatı ile taksitlendirilerek yapılabilmektedir. Bunun yanında borçlara ilişkin tatbik edilen hacizler yapılan borç ödemeleri ile birlikte kaldırılacaktır. Ayrıca bu duruma ilişkin teminatlarında iadesi söz konusu olmaktadır.

Borç Ödemesine İlişkin Taksitlendirme

Sigortalıların prim borçlarına ilişkin ödemeleri taksitler halinde ödemek istemeleri durumunda altı, dokuz, on iki ya da on sekiz aylık taksitlerle ödemeleri mümkün olmaktadır. Taksit sayısına ilişkin olarak borç tutarlarına uygulanacak olan faiz oranları aşağıda belirtilmektedir.

Altı taksit için uygulanacak olan faiz oranı 1.05

Dokuz taksit için uygulanacak olan faiz oranı 1.07

On iki taksit için uygulanacak olan faiz oranı 1.10

On sekiz taksit için uygulanacak olan faiz oranı 1.15

SSK borçlarının taksitlendirilerek ödenecek olması durumunda iki taksit ya da daha az sayıda taksitin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi yapılandırmayı bozmamaktadır. Ancak ödenmeyen ya da eksik ödenen miktarlar geç ödeme zammı ile birlikte ödenecektir.

Bir takvim yılı içerisinde üç taksit ya da daha fazla sayıda taksitin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi yapılandırmayı bozmaktadır.

Borca ilişkin tutara ait yüzde on oranını aşmayan 5 Türk Lirası’na kadar yapılan eksik ödemeler de eksik ödeme olarak sayılmamakta ve yapılandırmayı bozmamaktadır.

Yapılandırmanın belirtilen sebeplerden dolayı bozulmuş olması durumunda borcun ödenmiş olan kısmına ait tutar yapılandırma hükümlerinden faydalanabilmektedir.

SSK Prim Ödeme

SGK Prim ödemelerinin yapılması işverenin sorumluluğundadır. İşçiler prim ödemeleri ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapmamaktadır. İşçinin brüt ücreti üzerinden yapılan prim kesintisi sonrasından net ücret işçiye ödenmektedir. Ancak herhangi bir işverene bağlı olmadan da prim ödemesi yapılması mümkündür. Bu durumda yapılacak olan prim ödemelerini kişi kendisi yapacaktır.

Prim ödemeleri T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile birlikte e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Sistem içerisinde sorgu türü, sorgu tipi, sicil no ve güvenlik kodunun bulunduğu alanlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulduktan sonra borç sorgula butonuna tıklanmasının ardından açılan ekrandan ödeme yapılabilmektedir.

E-devlet sisteminin yanında bankalar aracılığı ile prim borcu ödenmesi de mümkün olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine giriş yapılması ile anlaşmalı bankların kartları aracılığı ile ödeme yapılabilir. Aynı zamanda yine anlaşmalı bankların online işlemler sayfası üzerinden prim borcu ödemesi yapılabilmektedir.

SSK Prim Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yapılacak olan sgk prim hesaplaması kişilerin sigortalı olarak çalıştığı iş yerinde hizmetleri karşılığında almaya hak kazandığı brüt ücret üzerinden yapılan bir hesaplamadır. Primler kişinin maaşından kesilmektedir. Prim hesaplaması kişiye ödenen prim sayısı ya da emekli olmak için ödenmesi gerekli olan prim sayısı konularında bilgi vermektedir. SSK prim hesaplaması brüt ücret ve prim çeşidine (SGK prim oranı, SSK prim oranı, İşsizlik sigortası prim oranı, İsteğe bağlı sigorta oranı) bağlı olarak değişmektedir.

SSK Prim Hesaplama!