Su Faturası Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Su Faturası Hesaplama

Su Faturası Nedir?

Su kullanımı belli bir düzen içerisinde bedel karşılığı gerçekleştirilmektedir. Bu bedeller vatandaşlara yani tüketiciler belli bir fatura ile beyan edilir. Bu beyanlara karşılık ise vatandaşlar da beyan edilmiş olan bedelleri öderler. Ödemeler devlet tarafından tahsil edilmektedir. Devletin rolü fatura konusunda büyüktür. Devletler esasen sağladığı su teminin illerde görev almış bazı kurumlara verir. Bu kurumların Türk Ticaret kanunundaki adı tedarik şirketidir. Bu tedarik şirketleri devlet  tarafından sağlanan suyun evlere ulaştırılmasında önemli rol oynarlar. Sadece evlere su tebriğinden değil aynı zamanda su tesisatlarından da, su ile ilgili hane halkının karşılaştığı sorunlardan da sorumludur. Bu tedarik firmalarının esasen en hissedilen rolü fatura konusudur. Bu tedarik firmaları belli bir düzen içerisinde su bedellerini beyan etmek ve sonunda da tahsil etmek için fatura düzenlemektedirler. Bu faturaların yasal bir dayanağı söz konusudur. Bu faturalar esasen bir yasal zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyet Maliye bakanlığınca düzenlenmesi zorunlu hale getirilen faturalar esasen para akışını kontrol etmek, su tüketimini belli bir hesap içerisinde izlenmesi, kazanç elde edilmesi ve en sonunda vergi temininin sağlanması açısından en önemli araçtır.  Fatura esasen satın almaya konu olan veya yapılan işleme konu olan iş karşılığı müşteri tarafının borçlandığı tutarı belirtmek için emtiayı satan ya da işi icra eden tacir ve tüccar tarafından müşteri tarafına verilen ve ticari nitelik taşıyan vesikadır. Nasıl bir mal veya hizmet satın alınırken fiş ve fatura düzenleniyor ise su temini ve kullanımı da bir mal veya hizmet satın almasıdır ve bir faturanın düzenlenmesi gerekir. Bu anlamda da faturanın düzenlenmesi, fatura bedelinin beyan edilmesi ve fatura tutarının tahsil edilmesi gerekmektedir. Fatura konusunda diğer bir durum ise kapalı fatura ve açık fatura kavramlarıdır. Kapalı fatura işletmelerin gerçekleştirdiği mal veya hizmet satışı sonrasında peşin olarak parayı tahsil ettikten sonra düzenlenen bir fatura türüdür. Diğer tür ise açık faturadır. Açık fatura ise işletmelerin daha sonra bedelini tahsil etmek amacıyla gerçekleştirdiği satma işlemi için düzenlenen faturalardır. Bu anlamda su faturaları açık faturalara örnektir.

Su Faturasının Düzenlenmesi

Bir su faturasının düzenlenmesi noktasında su tedarik şirketlerinin dikkat etmesi gereken bazı önemli unsurlar söz konusudur. Fatura belgesinde ibarenin bulunması gerekir. Faturanın düzenlendiği tarih ile faturanın seri numarası ve sıra numarası faturada yer almalıdır. Faturada Maliye Bakanlığının ibaresi yada tasdik numarası söz konusu olmalıdır. Faturayı düzenleyen gerçek ya da tüzel kişiliğin adı, ticari unvanı, işin adresi ve işletmenin bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası da faturada yer almalıdır. Satın almaya konu olan mal ve hizmetin türü ile malın birim fiyatı ile malın toplam tutarı faturada yer almalıdır. Faturada satın almaya konu olan malların teslim tarihi ve irsaliye belgesine ilişkin numara önemli bir unsurdur. Fatura için son olarak da satıcının kaşesi ve imzası olmalıdır.

Faturalar belli bir sıra numarasına göre düzenlenmelidir ve işletmeden çıkan faturaların belli bir sıra ile çıkması gerekir. Faturaların mürekkepli kalem ile ya da daktilo ile günümüzde ise bilgisayar aracılığıyla düzenlenmesi gerekmektedir. Faturalardan birisi işletmede kalmak, diğeri ise müşteriye verilmek suretiyle en az bir örnek düzenlenmelidir. Faturalar mal ve hizmetin teslimi ile başlayarak 7 gün içerisinde düzenlenmelidir. Faturalar niteliği bakımından önemli bir belgedir ve belli bir süre için saklanması gerekmektedir. Diğer bir açıdan ise faturalar vergiye ilişkin önemli bir belge niteliği taşımaktadır. Zira faturalarda belli bir oranda belli adlarla vergiler tahsil edilmektedir.

Su Faturası Hesaplama İşlemi

Su faturası içerisinde birden fazla unsur yer alan karışık bir belgedir. Türkiye koşullarında bazı insanlar sadece faturada yer alan tutar ile ilgilenirken, bazı insanlar fatura içerisinde yer alan kalemleri ve vergi tutarlarını inceler. Bu nedenledir ki Türkiye hukuk sistemine birçok fatura itirazı gerçekleşmiştir. Esasen su faturaları devlet tarafından kabul görmüş tedarik firmalarınca düzenlenir ve devlete beyan edilir. Peki bir su faturası nasıl hesaplanır? Su faturasında esas etken hane halkının gerçekleştirdiği su tüketimidir. Bir hane halkına gelecek olan su faturası gerçekleşmiş olan su tüketimi üzerinden gerçekleşir. Bir su faturası tüketilen metreküp miktarı ile hesaplanır. Şöyle ki; hane halkına gelecek olan su faturası harcanan su metreküpü ile metreküpün birim miktarı ile çarpılır. Metreküp birim fiyatı tedarikçi firmadan tedarikçi firmaya değişiklik gösterdiği gibi şehirden şehre de değişmektedir. Yani burada belirleyici olan suyun metreküpü için belirlenen birim fiyattır ki bunu belirleyen de tedarikçi firmadır. Bu belirleme devlet ile denetlenerek belirlenmektedir. Sonuç olarak su faturası hesaplaması aşağıdaki gibidir.

 • Su faturası tutarı = Tüketilen metreküp miktarı x Metreküp birim fiyatı + Diğer kalemler

Faturalar aylık olarak düzenlenir ve bir fatura hesaplanırken ilk sayaç okuma ile son sayaç okuma arasındaki fark metreküp cinsinden hesaplanır. Bu nedenle fatura belirleme araçları esasen su sayaçlarıdır.

Su Faturasında Yer Alan Diğer Kalemler

Bir hane halkına gelecek su faturası direkt olarak hane halkının tüketimi ile ilişkili gibi görülse de tam olarak bu değildir. Su faturasının içerisinde yer alan  birçok kalem söz konusudur. Burada kalemden kasıt diğer ödeme isimleridir. Su faturasında sadece tüketilen su miktarı ile birim fiyat yer almaz. Bu belgede farklı olarak bir takım ödeme isimleri ve vergiler yer alır. Faturalarda yer alan diğer bir ödeme ise KDV’dir. Bu diğer kalemler aşağıdaki gibidir.

 • Su tarifesi
 • Atıksu bedeli
 • Su güvencesi bedelleri
 • Su borusu test laboratuvarı ücreti
 • Su hizmetleri tarifesi
 • Kanal hizmetleri tarifesi
 • Atıksu deşarj bedeli
 • Tankerle su taşıma izi belgesinin bedeli
 • Analiz fiyatları bedeli
 • Sayaç bedeli
Su Faturası Hesaplama!