Tapu Harcı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Tapu Harcı Hesaplama

Gayrimenkul :
Satış Bedeli :

Devlet tarafından verilen hizmetlerin üzerinden alınan maddi bedellere harç denir. Emlak ve gayrimenkul kapsamında yer alan konut, arsa, tarla, arazi ve iş yeri gibi yapıların kapsamında kamu kuruşları üzerinden yapılan işlemlerde tapu harcı alınmaktadır. Tapu harcı, gayrimenkul alım ve satım işlemleri esnasında gayrimenkulu alan vatandaştan tahsil edilen tapu hizmetleri bedelidir. Tapu harcı yatırılmadığı taktirde tapu işlemleri gerçekleştirilememektedir. Tapu harcı hesaplama işlemleri ile aldığınız gayrimenkula karşılık olarak ne kadar tapu harcı ödeyeceğinizi hesaplayabilirsiniz. Bunun için tapu harcı oranı kullanılmaktadır.

Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde ödenecek olan tapu harcı devletin önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır ve her yıl değişim göstermektedir. Geçmiş yıllarda tapu harcı oranı binde otuz üç iken son yıllar bu oran üzerinde yapılan değişiklikler ile bu rakam binde yirmilere kadar inmiş bulunmaktadır. Tapu harcı hesaplama işlemleri de bu orana göre yapılmaktadır. Tapu harcı hesaplama işlemlerinde kullanılan bu oranın ardından hem alıcı hem de satıcı bu işlemlere göre tapu harcı öder. Mülk sahipleri satmış oldukları gayrimenkullar için satış işlemlerini yapabilmek adına alıcı ile birlikte tapu dairesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün içinde bulunduğu yıla göre belirlemiş olduğu orana göre tapu harcı hesaplama işlemlerinin ardından tapu harcı ödemesi yaparlar. Peki tapu harcı ödenmediği zaman ne olur?

Tapu Harcı Cezası

Alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili yapılan tapu harcı hesaplama işlemleri sonunda ortaya çıkan tapu harcı bedeli taşınmazın gerçek değerinden daha az gösterilmesi durumunda bunun cezai yaptırımı olacaktır. Peki tapu harcı cezası nasıl ve ne şekilde verilir?

Taşınmazların alım ve satım işlemlerinde tapu üzerinden gerçek değerinin altında gösterilmesi durumunda ortaya vergi kaçırma suçu çıkacaktır. Bu cezalar da genel olarak tapu harcı cezası olarak tanımlanmaktadır. Tapu harçları ödenmediği ya da tapu harcı hesaplama işlemleri sonucunda tapu harç tutarını düşük göstermek isteyen kişilerin satış değerini düşük gösterdiği durumların tespit edilmesi dahilinde tapu harcı cezası ödenmek zorundadır. Ödenmesi gereken tapu harcı oranı, gerçek satış bedeli üzerinden, tapu harcı hesaplama işlemleri ile birlikte hesaplanacak ve asıl satış bedeli konusunda tapuya gerçek bir bilgi verilecektir.

Tapu harcı cezasında ödenecek şeyler, gayrimenkule ait gerçek satış bedeli ile birlikte tapu üzerinde gösterilen tapu bedeli arasında yer alan farkın üç katı vergi cezası, aradaki bu farkın satış gününden itibaren getirdiği faiz ve eksik bildirimden kaynaklanan harç farkı ve bu farkın üç katı usulsüzlük cezası ile birlikte gecikme faizidir.

Taşınmaz olarak bilinen, ev, arsa, tarla, iş yeri ve arazi gibi yapıların alım ve satım işlemleri boyunca verilen tapu harcı cezası için bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Bu zaman aşımı süresi beş yıldır.  Yani gerçek satış bedelinin düşük gösterilmesi halinde, beş yıl içerisinde maliye yetkilileri tarafından biraz önce saydığımız tapu harcı cezasında ödenecek olan maddelerde yer alan ödemelerin tahsil edilmesi gerekmektedir. Tapu harcı cezasının bir istisnası da bulunmaktadır. Taşınmazın değerini düşük gösterip tapu harcı cezasına tabi olan kişiler, pişmanlık beyanında bulunabilmektedirler. Vergi Usul Kanunun’nun 371. maddesinde bulunan ifadeye göre; pişmanlık beyanında bulunan kişilerin, geciken tapu harcını pişmanlık beyanıyla birlikte dilekçe halinde Maliye’ye bildirmeleri mümkündür. Haber verilen günden başlayarak on beş gün içinde pişmanlık zammını ödeyen kişilerin, tapu harcında bulunan taşınmazın düşük gösterilmiş olan gerçek bedelini yükseltebilirler.

Mülke sahip olan kişi, tapu harcı cezasına sahip olan bir taşınmazı satmak istediği taktirde gerçek satış değerinden yüksek ve tapu üzerinde gösterilen değerinden düşük olan bu taşınmazın, tapu alım ve satım işlemleri esnasında tapu harçlarının olması gerekenden yüksek çıkması kaçınılmazdır. Alım ve satım işlemleri sırasında sıklıkla rastlanılan bu durum tespit edildiği zaman eksik ödenen tutarın tahsil edilmesi ve buna ek  olarak yüzde yirmi beşlik veri ziyaı cezası ödenmesi, yapılması gereken şeydir.

Tapu Harcı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Tapu Harcı Hesaplama işlemleri sırasında tapu harcı oranları o yıl belirlenmiş olan tapu harç oranına göre yapılmaktadır. Yani alımı ve satımı yapılacak olan gayrimenkulün tapu dairesinde gerçekleştirilecek olan işlemler sırasında bu taşınmazın gerçek bedeli üzerinden o yıl belirlenen tapu harç oran üzerinden yapılacak olan tapu harcı hesaplama işlemleri ile birlikte ortaya tapu harcı ödeme tutarı çıkacaktır. Yapılan bu tapu harcı hesaplama işleminin ardından ortaya çıkacak ödemeyi hem alıcı hem de satıcı ödemektedir. Tapu harcı ödemeleri, kimi durumlarda, alıcı ve satıcı arasında yapılacak anlaşmaya göre değiştirilebilir ve kimi zaman bu ödeme sadece alıcı tarafından ödenir.

2016 yılında belirlenen tapu harcı oranı binde yirmi olduğu için, 2016 yılında yapılacak olan tapu harcı hesaplama işlemlerinde kullanılacak olan oran budur.

Tapu Harcı Hesaplama Örneği

Farazi bir şekilde bahsedecek olursak, 300.000 Türk lirasına bir taşınmaz alan A kişi ile, bu taşınmazı almak isteyen B kişisinin, 2016 yılında yapılacak olan Tapu Harcı Hesaplama işlemlerine göre her iki tarafında 6.000’er türk lirası tutarında tapu harcı ödemesi gerekmektedir.

Bu şekilde bir tablo oluşturarak, ödenecek olan tapu harcı ödemelerinin ve yapılacak olan tapu harcı hesaplama işlemlerinin daha kolay bir şekilde anlaşılmasını sağlayabiliriz.

Taşınmazın Satış Değeri                          Alıcının Ödeyeceği Tutar                          Satıcının Ödeyeceği Tutar

1.000.000 Türk Lirası                                    20.000 Türk Lirası                                     20.000 Türk Lirası

800.000 Türk Lirası                                       16.000 Türk Lirası                                     16.000 Türk Lirası

600.000 Türk Lirası                                       12.000 Türk Lirası                                     12.000 Türk Lirası

400.000 Türk Lirası                                        8.000 Türk Lirası                                       8.000 Türk Lirası

200.000 Türk Lirası                                        4.000 Türk Lirası                                       4.000 Türk Lirası

Tapu Harcı Hesaplama işlemlerinin ardından kimi zaman alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşmalara göre alıcı, sadece kendi ödeyeceği tapu harcı tutarını değil aynı zamanda satıcının da ödeyeceği tapu harcı tutarını da ödemektedir. Bu işlemlerde yapılacak olan tapu harcı hesaplamaları, alıcının ödeyeceği tutarın iki katın şeklinde olacaktır. Örneğin, 1.000.000 Türk lirası satış fiyatına sahip olan bir konutun toplamda ödenmesi gereken tutarı, tapu harcı hesaplama işlemleri sonucunda 40.000 Türk Lirası çıkacaktır.

Tapu Sorgulama

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından sunulan e devlet sistemi sayesinde, taşınmaz sahipleri, internet üzerinden tapu sorgulama hizmetini kullanabilmektedir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapıaln çalışmalar neticesinde, turkiye.gov.tr adresine giderek, Tapu Sicil Müdürlükleri’nde kayıt olan TC. Kimlik numarası ile taşınmaz detayları sorgulanabilmektedir. Tapu sorgulama hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilerin, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı, e devlet şifresi ve elektronik imza gibi kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak e devlet sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Ardından, size sorulan bilgileri eksiksiz bir şekilde girerek arama yapabilirsiniz. Sonuç almadığınız taktirde girmiş olduğunuz bilgileri tekrar kontrol etmenizi öneririrz. Tapu sorgulama işlemi sayesinde, tapu bilgilerinizi girdikten sonra taşınmazın yerini kolaylıkla öğrenebilir, isterseniz, uydu fotoğrafı ile çekilmiş görüntüsüne de ulaşabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılan tapu sorgulama işlemi sayesinde ister evinizden, ister cep telefonunu kullanarak sahip olduğunuz taşınmazların son halini öğrenebilirsiniz. Ayrıca satın alınmak istenen gayrimenkulların durumu da internet üzerinden sorgulanabilmektedir. İnternet üzerinden gerçekleştirilebilen bu sorgulama işlemi sayesinde vatandaşlar aynı zamanda hem tapu dairesine gitme zahmetinden kurtulurken hem de zamanlarını çok daha iyi bir şekilde kullanabiliyorlar. Bu uygulama, özellikle tapu dairesine gidecek zamanı olmayan kişiler için oldukça güzel bir uygulamadır.

Tapu Harcı Hesaplama!