Telefon Faturası Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Telefon Faturası Hesaplama

İnsan yaşamında her mal ve hizmet kullanımın bedeli söz konusudur. Nasıl geçimi devam ettirebilmek için kullanılan yemek, su, doğal gaz, elektrik, giyim, akaryakıt ve sosyal aktiviteler bir bedel karşılığında elde edilebiliyor ve kullanılabiliyor ise telefon da aynı bu şekildedir. İnsanların birbirleriyle konuşmaları, mesaj göndermeleri ve İnternet kullanımları bir bedel karşılığında gerçekleşebilmektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi devlet ve iletişim şirketleri insanların telefon üzerinden gerçekleştirdiği iletişim ihtiyaçları üzerinden bedelleri toplamakta, vatandaş olan müşteri ise bu bedelleri ödemektedir. Telefon kullanımının bir bedele bağlanması ve üzerinden verginin toplanabilmesi için bir faturalandırma söz konusudur. Nasıl doğal gaz, elektrik ve su hizmetleri bir faturalandırma söz konusu gibiyse telefon için de bu faturalandırma işlemi gerçekleşmektedir. Bu faturalandırma işleminin gerçekleşmesi ve faturanın hesaplanması karışık bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Telefon Kullanımı

Telefon hizmetinin ve kullanımının faturalandırılması için iki farklı kullanım şeklinden bahsetmek gerekir. Telefon denen teknoloji aslında günümüzde iki ayrı kullanıma sahiptir. Bunlardan ilki mülk idaresince kullanılan ev, ofis, şirket ve kurumlar tarafından uygulanan kullanım şeklidir. Bunlardan ikincisi ise mobil telefon ve akıllı telefon olarak adlandırılan cihaz kullanım şeklidir. Ofis ve ev gibi kullanımlarda nasıl telefon faturası söz konusuysa, mobil ve akıllı telefon gibi cihazlarca kullanımlarda da telefon faturası söz konusudur. Fakat günümüzde telefon faturaların niteliği değişmiştir. İnternet ücretlendirmeleri ile fatura üzerinden alınan cihaz kullanım bedelleri de faturaya yansıtılmaktadır. Bu nedenledir ki telefon faturalarının hesaplanması esasen iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ev, Ofis Telefon Faturası

Ev ve ofis telefonları halk dilince sabit telefon olarak adlandırılmaktadır. Buradan hareketle bu sabit telefon mantığı esasen harcadığın kadar öde mantığına dayanmaktadır. Bu kullanımda tüketiciler tükettikleri diğer bir deyişle kullandıkları miktarlar kadar ödemektedir. Bu uygulama şekli ise vatandaşlara sürpriz bedeller çıkarmaktadır. Zira tüketiciler kullandıkları miktarın çok farkında olamayabiliyorlar. Bu telefonlar sabit bir şekilde binanın sağladığı tesisat ile kullanılabilen telefonlardır. Bu telefonlar için fişe bağlı olması gerekmektedir. Bir telefon için atanan telefon numarası o ev, ofis, şirket ve kuruma özeldir. bu tip telefonlar tek bir tedarik şirketi ile gerçekleştirilmektedir. Günümüzde gelinen son nokta ve toplumsal nitelik bakımından ev ve ofis telefon faturalarının içeriğini değiştirmiştir. Günümüzde gittikçe yaygınlaşan ve hemen yaşamın her alanına giren İnternet ücretlendirmesi ise telefon faturaların yansıtılmış durumdadır. Telefon açısından iletişim kullanımının ücretlendirilmesi gibi İnternet kullanımı da ücretlendirilmektedir. Burada bahsedilen evlerde, ofislerde, şirketler ve kurumlarda kullanılan İnternet hizmetidir. Mobil telefonlar ile akıllı telefonlar ile kullanılan İnternet yazının devamında farklı bir başlık altında incelenecektir. Evlerde ve ofislerde kullanılan İnternet’in ayrı bir faturalandırması söz konusu değildir. Bu mekanlarda kullanılan İnternet, ev ve ofis için kullanılan telefon faturası entegre edilmiştir. Yani telefon faturasının içerisinde o ev ve ofis içerisinde kullanılan İnternet’in de faturası mevcuttur. Bu faturalandırma şekli esasen günümüzün bir gereksinimi haline gelmiştir. O halde ev, ofis, şirket ve kurum telefon faturalarının hesaplanmasında, o mekanda kullanılan İnternet de dikkate alınmalı ve hesaplanmalıdır.

Mobil Telefon ve Akıllı Telefon Faturası

Telefon kullanımın ve neticesinde telefon faturasının diğer biçimi mobil telefonlar ve akıllı telefonlar ile gerçekleştirilen kullanım şekli ve sonucunda faturalandırma şeklidir. Bu tip telefonlar gelişen teknoloji, bilgi ve iletişim yenilikleri, bilgi toplumu ve iletişim devriminin bir sonucu olmuş, hayatımızın hemen her alanında etkisini göstermiştir. Anne, baba, çocuk, torun, genç, yaşlı, dede ve büyük anne fark etmeksizin hemen her kişide bulunan bu tarz telefonlar ciddi bir olgu haline gelmiştir. İnsanlar hemen her işlerini bu cihazlar sayesinde gerçekleştirmektedir. Konuşmak, mesaj atmak, İnternet erişimi, araştırma, mail yazma, takvime bakma, alarm kurma ve oyun oynama gibi faaliyetle için telefonlar olmazsa olmaz bir nitelik taşımaktadır. Mobil telefonlar ile akıllı telefonlar sabit telefonların aksine kablo ya da fişe gerek durmaz fakat şarj edilmesi gerekmektedir. Bu tarz telefonların kullanımı için bir tedarik şirketi üzerinden alınan sim kart gerekmektedir. Bu alanda birden fazla tedarik şirketi söz konusudur ve tüketiciler istedikleri tedarikçi firmayı seçip kullanabilmektedirler. Bu tarz telefonların sabit telefonlar bir diğer farkı ise faturalandırması işleminde ortaya çıkan farklılıktır. Sabit telefonlarda faturalandırma kullanım miktarı ile ilişkiliyken ve tüketiciler açısından beklenmeyen bedeller ile karşılaşırken mobil telefon ve akıllı telefonlar daha farklıdır. Bu tarz telefonlarda tedarik firmalarınca önceden belirlenen bir kullanım hakkı vardır ve bu kullanım haklarına paket denmektedir. Mobil telefon ve akıllı telefon kullanan tüketiciler bu paketleri satın alarak iletişim adına bir takım kullanım hakları satın almaktadır. Bu kullanım hakları arama, mesajlaşma ve İnternet şeklindedir. Bu kullanım hakkının izin verdiği ölçüde kullanılır, yetmediği durumlarda ise ek paketler satın alınmaktadır. Paket kullanımını gerçekleştirmeyen tüketiciler tıpkı sabit telefon kullanımı gibi kullandıkları kadar ödemekte ya da paket kullanan tüketicilerin paketleri aşması durumunda paket ücretinin üzerine bir miktar daha ödemektedirler. Bu miktar ise yine tıpkı sabit telefonlarda olduğu gibi kullandıkları kadardır. Ev ve ofis telefonlarında o mekanda kullanılan İnternet de dahildir. Bu durum mobil telefon ve akıllı telefonlarda farklılaşmaktadır. Yine bu tarz telefonların faturasında da İnternet kullanımı ücretlendirilir. Farklı olan kısım kullanım şeklidir. Tüketiciler telefonları üzerine tanımlı İnternet hakları olduğu sürece istediği zaman ve isteği mekanda İnternet’e erişim sağlayabilmektedir.

Sonuç olarak ister sabit telefon ve İnternet ister mobil telefon ve akıllı telefon ve İnternet kullanın bu kullanımınız sonucunda bir bedel ödemek durumundasınız. Böyle bir durumda bedel işlemlerinin beyan ve tahsili faturalandırma ile gerçekleştirilmektedir. Faturalandırma ise insanlar açısından önemli bir yere sahip olmakla beraber hesaplanması gerekmektedir.

Telefon Faturası Hesaplama İşlemi

Telefon kullanımlarının ve faturaları ne kadar farklı olursa olsun faturanın hesaplaması aynıdır. Buradan hareketle telefon faturası hesaplamanın değerlendirilmesi gerekir. Telefon faturaları olukça karmaşık bir yapıya sahip olsa da basit ve temel üçlü yapıya sahip hesaplama şekli ile gerçekleşir. Bu üçlü yapının ilki kullanım miktarıdır.  Bu kullanım miktarı kendisine has bir birim ile hesaplanır ve birim fiyat ile çarpılır. Yapının ikincisi ise bölgeye göre tüketimdir. Yurt içinden bir telefon görüşmesi daha düşük bir ücretlendirmeye tabii iken, yurt dışı ile yapılan bir görülme daha yüksek bir ücretlendirmeye tabiidir. Bu yapının sonuncusu ise bedeller ve vergidir. Her fatura gibi telefon faturasında da kullanım miktarına ek olarak bazı bedeller ve vergiler söz konusudur. Telefon kullanımına ilişkin verginin adı özel iletişim vergisidir. Özel iletişim vergisinin oranı ise %5 civarındadır. Bu vergiye ek diğer vergi ise fatura damga vergisidir. Bu tip faturalarda eğer varsa telefon tarifesi ücreti, İnternet kullanım miktarı ve TV ücretleri hesaplanır. Fatura ise bunların sonucunda şekillenir.

Telefon Faturası Hesaplama!