Temettü Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Temettü Hesaplama

Şirketin dağıtacağı temettü oranı (%):
Eldeki Hisse Adedi :

Şirket ya da diğer tabirle işletme ortaklarının, hisse senedi sahiplerinin faydalanabileceği temettü nedir, temettü hesaplama nasıl yapılır? Bu makalede temettü hakkında birçok bilgiye ve temettü hesaplama konusunun detaylarına ulaşacaksınız.

Temettü Nedir?

Temettü başka bir deyişle kar payı olarak da karşımıza çıkabilir. Yasal karşılıkların çıkarılmasının ardından şirketin bir senelik faaliyet dönemi neticesinde elde edilen net dönem karı üzerinden dağıtılan ve ortakların, şirkette sermaye sahibi olmalarının karşılığında ellerine geçen bir çeşit getiridir.

İşletme ortaklarının dönem içerisinde şirketin elde ettiği kardan pay almaya hakkı bulunmaktadır. Bu pay haklarına temettü denilmektedir. Temettü alma hakkına sahip olan ortaklar, dönem içinde kazanılan kardan kendi üzerine düşen payları alabilirler. Farklı derecede paya sahip olan ortaklar için hangi ortağın, kardan ne kadar pay elde edeceğini ise hisse senedi miktarı belirlemektedir.

Temettünün hisse senedi olarak dağıtılmasının sebebi ise işletmenin bedelsiz olarak sermaye artırımı yoluna gitmesi olarak açıklanabilir. Hisse senetlerine yatırım yapıldıkça kişilerin şirketin elde ettiği kardan pay alma şansları devam edecektir.

Temettü Hesaplama

Temettü hesaplamak için şirketlerin dönem sonu bilançolarına bakarak gördüğü kar miktarı temel belirleyici faktördür. Bir şirketin yüzde kaç temettü ödemesi yapacağını belirtmesinin ardından elde olan hisse senetlerinin şirket tarafından belirtilen temettü yüzdesi hesaplanır ve ne kadar temettü elde edileceği öğrenilmiş olur.

Diyelim ki bir şirket yüzde altmış oranında temettü ödeyeceğini yatırımcılara duyurdu. Bir yatırımcının da bu şirkete ait 100 adet hisse senedinin var olduğunu düşünelim ve hisse senetlerinin de nominal değer ile ölçüldüğü bilgisini göze aldığımız zaman her birinin borsadaki değerinin 1 TL olarak belirtildiğini düşünerek temettü hesaplamasını yapalım.

Çözüm: Her bir hisse senedinin borsadaki değeri 1 TL ise ve bizim toplamda 100 adet hisse senedimiz varsa 100 x 1 = 100 TL değerinde hisse senedine sahip olduğumuzu görüyoruz.

Temettü açıklamasının ardından bunun %60’ını alarak ne kadar temettü parası elde ettiğimizi görüyoruz.

100 Türk Lirası’nın  %60’ı basit bir matematik ile 60 TL olarak bulunur ve bu yatırımcının temettü dağıtımı sonrası elde ettiği para budur.

Temettü Nasıl Dağıtılır?

Şirket tipi kuruluşların her sene sonu bilançolarına bakılarak temettü tutarları hakkında bilgi alınabildiği için yatırımcılar bu verileri gözler. Bir şirket tarafından yatırımcı kişiye verilecek kar payının belirlenmesindeki ana etmen şirketin sene sonundaki yıllık dönem karının net sonucudur. Net kar sonucundan şirketin vergileri ve diğer faturalandırılmış giderlerinin çıkarılmasının ardından geriye kalan parçanın yüzde yirmisinden daha az olmaması şartı ile yatırımcıya pay dağıtma meselesine “temettü dağıtılması” ya da “temettü dağıtımı” ismi verilmektedir. Temettü dağıtılmasına yönelik kararların alındığı yer şirketin genel kurulu olurken bu karara yönelik teklif ise şirketin yönetim kurulu tarafından verilir.

Temettünün dağıtılması üç farklı yol ile yapılabilmektedir. Bu üç yoldan birincisi; her bir yatırımcının elinde olan hisse senedi adedine karşılık olan kar, hisse senedi şeklinde her bir yatırımcıya teslim edilebilir. İkinci yola göre ise, temettü hesaplama sonucu elde edilen ve her bir yatırımcının payına bölüştürülen kar kişilere nakit olarak verilebilir. Üçüncü ve son yola göre ise birinci ve ikinci yolun karışımı gibi bir durum söz konusudur, hisse senedi ve nakit ikili şekilde takdim edilebilir.

Temettü dağıtımı ile elde edilecek karlar sene sonunda ortaya çıkan bilançolar ile gündeme gelen sayılardır. Uzmanlar uzun ya da orta vadeli yatırım yapmak isteyen kişilerin şirketlerin sene sonu bilançolarını takip etmesi gerektiğini söylüyor. Genel olarak kar ettiği gözlenen ve kar durumunu istikrarlı bir şekilde sürdürmekle birlikte yatırımcısı ile paylaşan şirketleri temettü bazında tercih etmeniz mantıklı görülüyor. Yatırımcıların uzun vadede kazandıran hisseler elde etmek için bu tip şirketlere yatırım yapmaları gerekiyor.

Eğer ortada anonim bir ortaklık var ise, borsada işlem gören her bir hisse senedi için söz konusu olma potansiyelindeki temettüler nakit ya da hisse senedi olarak dağıtılabilmektedir. Eğer ki ilgili şirket, hisse senetleri piyasada işlem görme durumuna sahip olmayan bir işletme halinde ise birinci temettü ödemelerinin nakit olarak yapılması zorunludur. Genel olarak temettü ödemelerinin her yılın beşinci ayının sonunda, yani mayısın bitiminde yapıldığı söylenebilir. Bu durumun sebebi ise anonim karakterli şirketlerin temettü ödeyebilmek için ‘hesap dönemini takiben beşinci ayın sonuna kadar’ şeklindeki madde ile birtakım zorunluluklara sahip olmasıdır.

Temettü Veren Şirketler

Aktif olarak yatırımcılara temettü şansı veren şirketlerden bazıları aşağıda işlem takibi sırasında kullandıkları kısaltmaları ile birlikte aşağıda A’dan Z’ye olarak sıralanmıştır:

ADANA, AEFES, AKBNK, AKCNS, AKGRT, ALARK, ALBRK, ALKA, ALKIM, ANACM, ANHYT, ANSGR, ARCLK, ASELS, AYGAZ, BANVT, BIMAS, BIZIM, BOLUC, BRISA, CCOLA, CIMSA, CLEBI, DGATE, DOAS, DOCO, EKGYO, ENKAI, EREGL, FROTO, GARAN, GUBRF, HALKB, HLGYO, INDES, ISGYO, KCHOL, KLMSN, LOGO, MRDIN, OTKAR, PETKM, PETUN, PNSUT, PRKME, SAHOL, SISE, SODA, TATGD, TAVHL, TKFEN, TOASO, TRGYO, TRKCM, TSKB, TTRAK, TUPRS, ULKER, UNYEC, VAKBN, YAZIC, YKBNK.

Bazı şirketlerin temettü dağıtımı sırasında yatırımcılara daha çok kazandırması söz konusudur. Her şirket yatırımcısına eşit miktarda para kazandırmaz, kimi şirketler daha az kimi şirketler ise daha çok para kazandırmaktadır. Temettü ödemesi konusunda daha çok kazanmak istiyorsanız her bir şirketin finansal durumunu ve kar istikrarını düzenli olarak takip edip güncel ve mantıklı analizler yapmak gerekmektedir.

Temettü Ne Zaman Dağıtılır?

Temettü dağıtım kararı şirketlerin genel kurul onayından geçmesinin ardından temettünün yatırımcılara gönderileceği tarih, hissedarlar bir duyuru vasıtası ile bildirilmektedir. Hissedarların temettü dağıtımından faydalanabilmesi için tek yapmaları gereken temettü dağıtımının yapılacağı günün sabahına kadar söz konusu şirkete ait hisse senedine ya da senetlerine sahip olmak, onları elinde tutmaktır.

Temettü Ne Zaman Ödenir?

Temettü ödemeleri, hisse başına düşen payların belirlendiği ve dağıtıma hazırlandığı mayıs aylarında ödenir.

Temettü Ne Zaman Hesaba Geçer?

Temettü, şirketler tarafından yatırımcılara dağıtılmak üzere hesaplara gönderildikten sonra ortalama iki gün içerisinde kişilerin banka hesaplarında olur. Bu konuda bankalar arası işlem trafiğinin de etkisi olabilir, kimi gecikmeler yaşanabilir.

Temettü Almak İçin Ne Zaman Hisse Almalı?

Genel alamda bir yatırım metodu olarak tercih edilen temettü geliri alabilmek ve bu gelirden tam anlamı ile faydalanabilmek için bir şirketin hisse senetleri için temettü ödemelerini yapmaya başlamadan bir gün evvel hisse senedi satın almak yeterli olacaktır. Aynı mantıkla devam edersek halka açık bir şirketin sermaye artırımından yararlanmak adına da aynı şart gerekli olmaktadır.

Temettü Sonrası Hisse Fiyatı Hesaplama

Temettü dağıtımı sonrası hisse fiyatlarında oynamalar olabilmektedir. Temettü alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri olan durum şu şekilde gelişim göstermektedir:

  • Temettü dağıtım miktarı belirlendikten sonra dağıtılan temettü parası kadar hisse fiyatı üzerinden eksiltme yapılacaktır. Örneğin bir hisse senedinin, yatırımcılara temettü dağıtımı yapılmadan önceki güne ait kapanış fiyatı 5 Türk Lirası ise ve dağıtılacak temettü parası da 1 Türk Lirası’na denk geliyorsa hisse senedinin temettü dağıtım tarihinden sonraki ücreti 4 Türk Lirası (5 – 1 = 4 TL) olmaktadır.
Temettü Hesaplama!