TEOG Puan Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

TEOG Puan Hesaplama

Türkçe :
1. Dönem Puan:
2. Dönem Puan:
Matematik :
1. Dönem Puan:
2. Dönem Puan:
Fen ve Teknoloji :
1. Dönem Puan:
2. Dönem Puan:
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük :
1. Dönem Puan:
2. Dönem Puan:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi :
1. Dönem Puan:
2. Dönem Puan:
Yabancı Dil :
1. Dönem Puan:
2. Dönem Puan:
6. Sınıf Yılsonu Puanı :
7. Sınıf Yılsonu Puanı :
8. Sınıf Yılsonu Puanı :

Temel eğitiminin tamamlanmasının ardından öğrenciler için sırada bir sonraki eğitim aşaması olan ortaöğretim olarak ifade edilen lise eğitimi gelmektedir. Öğrenciler ortaöğretim eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir sınava tabi tutulmaktadır. Yapılan bu sınav ile birlikte ölçme ve değerlendirme derecelendirmesi yapılan öğrenciler başarı düzeyleri göz önünde bulundurularak ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ortaöğretim kurumlarına giriş sınavı TEOG olarak adlandırılmaktadır. TEOG, temel eğitimden ortaöğretime geçiş anlamına gelmektedir. Yazımız içerisinde TEOG ile ilgili olarak ayrıntılı olarak bilgi vereceğiz. TEOG sınavının içeriği, sınavın uygulanışı ve TEOG puan hesaplama konularından bahsedeceğiz.

TEOG Nedir?

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavı daha önceki yıllarda yapılan seviye belirleme sınavı (SBS)nın yerine getirilen bir uygulamadır. SBS’nin yerine getirilen bu yeni sistem ile birlikte ortaöğretim kurumlarına giriş için sınava tabi tutulan öğrencinin başarısı tek seferlik bir sınav yerine bir zaman dilimi içerisinde ölçümlenmektedir. Bu açıdan SBS’den ayrılmaktadır. TEOG için sekizinci sınıf öğrencileri sınav kapsamında tutulmaktadır.

TEOG sonucunda ortaöğretim kurumuna giriş için Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) hesaplaması yapılmaktadır. Yerleştirmeye Esas Puan’ın belirlenmesinde iki ayrı değerlendirme etkili olmaktadır. Bunlar, Merkezi Yazılı Sınavlar (MYS) ile Yılsonu Başarı Puanı (YBP)’dır. Bu iki değerlendirmenin ardından sonuçta Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) elde edilmektedir.

TEOG’da Öğrencilerin Sorumlu Olduğu Dersler Nelerdir?

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı (TEOG) altı dersten oluşmaktadır. Öğrencilerin temel eğitimleri kapsamında olan bu dersler şunlardır;

 1. Türkçe
 2. Matematik
 3. Fen ve Teknoloji
 4. Yabancı Dil
 5. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
 6. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

TEOG Hangi Tarihlerde ve Nasıl Uygulanmaktadır?

TEOG Tarihleri

TEOG sekizinci sınıf öğrencilerinin eğitim – öğretim yılı içerisinde birinci ve ikinci dönemde yapılmaktadır. Birinci dönem TEOG sınavları Kasım ayının son haftası içerisinde, ikinci dönem TEOG sınavları ise Nisan ayının son haftası içerisinde yapılmaktadır. Belirtilen sınav tarihlerinde türlü sebeplerden dolayı sınavlara giremeyen öğrencilerin daha önceki yıllarda yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’nın aksine mazeret sınavına girmeleri de mümkün olmaktadır.

TEOG Sınavının Uygulanması

TEOG belirtildiği gibi iki ayrı dönemde uygulanmaktadır. Buna göre öğrencinin sorumlu tutulduğu dersler kapsamında;

 • Toplamda 12 ortak sınav yapılmaktadır. (Birinci dönem altı ve ikinci dönem altı sınav olmak üzere)
 • Üç yazılı sınavı olan derslerin ikincisi ve iki yazılı sınavı olan derslerin birinci yazılısı ortak olarak yapılmaktadır.
 • Yapılan her ortak sınavda 20 adet soru bulunmaktadır. Sorular test sistemi ile sorulmaktadır.
 • Ortak sınavlar hafta içi iki ayrı gün içerisinde olmak üzere her gün 3 sınav şeklinde yapılmaktadır.
 • Birinci gün yapılacak olan sınavlar Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavları ve ikinci gün yapılacak olan sınavlar Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,Yabancı Dil sınavlarıdır.
 • Sınavlarda öğrencilerin yorum, analiz, eleştirel düşünce, sonuç tahminleme, problem çözme becerileri ölçümlenmektedir.
 • Her soruda dört seçenek bulunmakta ve yanlış cevaplar doğru cevabı götürmemektedir.
 • Sınavda yöneltilen her soru 5 puan değerindedir.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olunması durumunda öğrenciye alternatif sorular yöneltilmektedir.
 • Aksini gerektiren bir durum olmadığı müddetçe öğrenciler sınava eğitim gördükleri okulda girmektedir.
 • Mazeret nedeni ile sınava giremeyen öğrencilerin sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarda yapılmaktadır.

TEOG Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı için hesaplaması yapılan puana Yerleştirmeye Esas Puan adı verildiğinden ve  Yerleştirmeye esas puanın belirlenmesinde Merkezi Yazılı Sınav (MYS) ile Yılsonu Başarı Puanı (YBP)’nın etkili olduğundan yazı içerisinde bahsetmiştik.

Yılsonu Başarı Puanı

Yılsonu Başarı Puanı öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıflarda göstermiş olduğu başarının esas alındığı puandır. Yılsonu Başarı Puanı şu şekilde hesaplanmaktadır;

 • Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıflarda sorumlu olduğu derslerden elde ettiği yılsonu puanları haftalık ders saati ile çarpılır.
 • Çarpım ile ulaşılan toplam puan haftalık ders saati toplamına bölünür.
 • Bölüm sonucunda Yılsonu Başarı Puanı hesaplanmış olur.

Ortak Sınav Puanı Nedir ?

Ortak sınav puanı, merkezi yazılı sınavı olarak ifade edilen sınavlardan elde edilen puandır. Ortak sınav puanında öğrencinin Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarından aldığı puanlar hesaplamaya dahil edilmektedir. Her iki dönemde yapılan ortak sınavlarda alınan puanlar derslerin katsayılarına bağlı olarak ağırlıklandırılmaktadır. Ağırlıklandırma işlemi, her ders için elde edilen puan dersin katsayısı ile çarpılarak yapılmaktadır. İki dönem için yapılan ağırlıklandırma işleminin aritmetik ortalaması alındıktan sonra 700 puan üzerinden Ağırlıklandırılmış TEOG Puanı hesaplanmış olur. Derslerin katsayıları şu şekildedir;

 • Türkçe dersinin katsayısı – 4
 • Matematik dersinin katsayısı – 4
 • Fen ve Teknoloji dersinin katsayısı – 4
 • İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin katsayısı – 2
 • Yabancı Dil dersinin katsayısı – 2
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin katsayısı – 2

Örnek:

Birinci Döneme Ait TEOG Ortak Sınav Puanı= (((90*4+95*4+100*4+85*2+90*2+95*2)/18)/100)*700 = 653,3333

İkinci Döneme Ait TEOG Ortak Sınav Puanı= (((100*4+85*4+90*4+95*2+80*2+80*2)/18)/100)*700 = 626.1111

Ağırlıklandırılmış TEOG Ortak Sınav Puanı = (653,3333 +626.1111)/2 = 639.7222

Son işlem olarak Ağırlıklandırılmış TEOG Puanı ile 6, 7 ve 8. sınıflarda elde edilen Yılsonu Başarı Puanı (YBP)’nın toplanıp ikiye bölünmesi ile TEOGpuanı yani Yerleştirmeye Esas Puan hesaplanmış olur. Yerleştirmeye Esas Puan 500 puan üzerinden hesaplanmaktadır.

Özel okulların puan hesaplaması açıklanan puan hesaplama sisteminden farklı olarak yapılmaktadır. Özel okullar Türkçe, Matematik ile Fen ve Teknoloji derslerinin esas alındığı bir hesaplama yapmaktadırlar. Ayrıca puanlama 800 puan üzerinden olmaktadır.

Bu işlemlerin yanında TEOG puanını hesaplama aracımızdan yararlanarak hem daha kolay hem de daha doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Bunun için hesaplama aracında ilgili alanları doldurduktan sonra hesaplama butonuna tıklamanız ile sınavdan alacağınız puan anında karşınıza çıkacaktır.

Yerleştirmeye Esas Puan (YEP)’ın Eşit Olması Hali

Öğrencilerin TEOG sınavı sonucunda hesaplanan Yerleştirmeye Esas Puan’ının eşit olması halinin söz konusu olabilir. Bu durumda aşağıda belirtilenler göz önüne alınmaktadır.

 • Öğrencinin tercih önceliği
 • Önce 8, daha sonra 7 ve en son 6. sınıftaki yılsonu başarı puanı
 • Okula özürsüz devamsız gün sayısı

TEOG sınav sonuçlarının açıklanması Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinde yapılan duyuru ile yapılmaktadır. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin E-Okul sistemine giriş yapmaları gerekmektedir.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeler, TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin Yerleştirmeye Esas Puanı’na göre E-Okul sistemi üzerinden yapacakları tercih listesi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

TEOG Puan Hesaplama!