Trafik Sigortası Hesaplaması | Sen iste o hesaplasın!

Trafik Sigortası Hesaplama

Bu yazımızda araç sahipleri tarafından yapılması 2918 Sayılı Karayolları Kanunu tarafından zorunlu kılınan trafik sigortası (karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası) hakkında bilgi vereceğiz. Araçların meydana gelebilecek herhangi bir riske karşı oluşan zararların karşılanmasını içeren trafik sigortası kapsamında trafik sigortası genel şartları, trafik sigortası hesaplaması ve trafik sigortasının yaptırılmaması halinde karşılaşılacak durum ile ilgili konulara değineceğiz.

Trafik Sigortası Nedir?

Trafik sigortasının bir diğer adı karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasıdır. Trafik sigortasının yapılması Karayolları Trafik Kanunu tarafından zorunlu kılınmıştır. Yapılan trafik sigortası meydana gelebilecek olası bir kaza halinde karşı tarafın zararını karşılamayı amaçlamaktadır. Oluşan zarar karşı tarafın hem malı hem de canı üzerinde gerçekleşebilir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde belirlenen kabahat oranına göre ortaya çıkan zarar kısmen ya da tamamen karşılanır. Türkiye’de uygulanan en yaygın sigorta türlerinden biri olan trafik sigortasına karayollarında kullanılan her motorlu aracın sahip olması gerekmektedir (2918 Sayılı Karayolları Kanunu). Trafikte yapılan polis çevirmelerinde istenen evraklardan biri de trafik sigortası poliçesidir. Yapılması gerekli olan trafik sigortası bir bakıma araç sahipleri için sorumluluktur. Herhangi bir kaza durumunda karşı tarafa verilen mal ve can ile ilgili zararlar trafik sigortası ile karşılanmış olacaktır. Trafik sigortası bahsedildiği gibi sadece karşı tarafta oluşan zararı karşılar. Aracı kullanan tarafın kendi mal ve canına vereceği zararlar trafik sigortası tarafından karşılanmaz. Bu noktada trafik sigortası kasko sigortasından ayrılmaktadır. Bunun yanında manevi tazminat talep edilmesi de trafik sigortası kapsamına girmez.

Karayolları Trafik Kanunu’nda ifade edilene göre trafik sigortası poliçesinde sigortalı kişi olarak görünen aracı işleten kişi olmaktadır. Aracı işleten konumunda yer alan hem araç sahibi hem de aracı uzun süreli kiralama gibi yollarla kullanan taraf olabilmektedir. Aracı işleten olarak belirtilen kişinin ismi yapılan trafik sigortası poliçesi üzerinde yer almaktadır.

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası zorunlu tarifeye bağlı olmaktadır. Trafik sigortasına ait teminat sınırı ile tavsiye niteliğinde olan tarife priminin belirlenmesi ve yayımlanması Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır. Prim, aracın motosiklet, otomobil, otobüs gibi türüne göre, ticari olmasına göre, kayıtlı olduğu il ve bu gibi bazı kriterlere göre değişmektedir. Primin genel olarak düzenlenme süresi bir yıldır ve ödemesi peşin olarak yapılır. Trafik sigortasında düzenlenen poliçe makbuz olarak da geçerli olmaktadır. Daha önceki senelerde trafik sigortası poliçesi ile birlikte trafik pulları da verilmekteydi. Ancak anlık takibin elektronik merkezi ortamda yapılabilmesi mümkün olduğundan dolayı trafik sigortası poliçesi ile trafik pulu verilmesi uygulaması 2011 senesi itibari ile kalktı. Ayrıca bir başka değişen uygulama da sigorta şirketleri ve primler hakkında oldu. Sigorta şirketleri ödenecek olan primler konusunda 2009 senesinde serbest bırakıldı. Bu serbestlik teminatları kapsamamakta sadece ödenecek olan primleri içermektedir.

Zorunlu trafik sigortasında, sigortanın yapıldığı dönem içerisinde oluşan hasarlar gelecek yıla ait primlere yansımaktadır. Eğer sigorta dönemi içerisinde hasar oluşmamışsa gelecek yıl düzenlenecek olan sigorta poliçesinde hasarsızlık indirimi yapılır. Söz konusu hasarsızlık indirimi her yıl artarak devam etmektedir ve yapılabilecek en yüksek hasarsızlık indirimi oranı yüzde yirmi seviyesindedir. Hasar meydana gelmemesi durumunda uygulanan hasarsızlık indiriminin tam tersi halde yani hasar oluşması durumunda ise hasarlılık süprimi uygulaması yapılmaktadır. Hasarlılık süprimi uygulaması yüzde beş yüz seviyelerine ulaşabilmektedir.

Sigorta kapsamında yer alan hasar durumu ile ilgili bilgiler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi – Tramer veri bankasında saklanmaktadır. Farklı sigorta şirketleri tarafından poliçe düzenlenmesi Tramer veri tabanının kullanılmasından dolayı herhangi bir sorun yaratmamaktadır. Şöyle ki düzenlenen bir önceki sigorta poliçesi farklı bir sigorta şirketi tarafından düzenlenmiş olabilir. Böyle bir durumda yeni poliçeyi düzenleyecek olan sigorta şirketi Tramer veri tabanından bilgilere ulaşabildiği için hasarsızlık hali ile ilgili mevcut duruma ulaşır ve buna göre poliçe düzenler. Hasarsızlık indirimi uygulaması trafik sigortası yapılan araç için düzenlenmez. Hasar ile ilgili olan tüm durumlar işleten kişi için düzenlenir. Bu durum sadece satılan aracın yerine aynı cinste bir aracın iki aylık süre içerisinde satın alınması şartının sağlanması ile oluşmaktadır.

Trafik Sigortasının Genel Şartları

Trafik sigortası kapsamında yer alan genel şartların temel nitelikte olan kısmı aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Sigortacı tarafından trafik sigortası kapsamında yer alan ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen ifadeler dahilinde zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat sağlar.
 • İnsan taşımak için kullanılan traktör römorkları için düzenlenen sigorta poliçesinde özel şartlar belirtilerek teminata uygun hale getirilir.
 • Gerçekleşen bir kaza halinde oluşan zararın önüne geçilmesi ya da zararın azaltılmaya çalışılması amacı ile sigorta ettiren kişi tarafından yapılan masrafları sigortacı karşılar.
 • Zorunlu trafik sigortası Türkiye sınırları içerisinde geçerli olmaktadır.
 • Trafik sigortası poliçede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihlerinde Türkiye saatleri doğrultusunda öğlen 12.00’de başlar ve yine öğlen 12.00’de biter.
 • Sigortacı tarafından zarar talebinde bulunan kişiler ile direkt olarak iletişime geçilip anlaşma yapılması mümkündür.
 • Yapılan trafik sigortası sözleşmesi ile ilgili olan kanun hükümlerinden doğan tazminatların yok sayılması ya da tazminat miktarının azaltılması zarar gören tarafa teklif edilemez.
 • Ödemede bulunan sigortacı tarafından trafik sigortası sözleşmesi ile ilgili olan kanun hükümlerinden doğan tazminatların yok sayılması ya da tazminat miktarının azaltılması sağlanabilecek oranda sigorta ettiren tarafa rücu edilebilir.
 • Sigortacı, yazılı olarak izin verdiğini belirtmedikçe sigorta ettiren tarafından tazminatın kısmen ya da tamamen zarar gören tarafa ödenmesi yapılması mümkün değildir.
 • Trafik sigortasının süresi bitmeden işleten kişinin değişmesi durumunda sigorta sözleşmesi herhangi bir işlem yapılmadan yeni işleten için de değişimin gerçekleştiği tarih itibari ile on gün boyunca geçerli olmaktadır.
 • Araç değiştirilmesinden dolayı yeniden yapılacak olan trafik sigortasında, sigortacının işleten tarafın değiştiği güne kadar olan hak kazandığı prim tespiti yapılmaktadır. Fazla primler sigorta ettiren tarafa iade edilir.
 • Meydana gelen motorlu araç kazaları sonucunda ödenmesi gereken zarar tazminatları;
  • Zarar gören tarafın zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarih itibari ile iki yıl içinde
  • Diğer tüm durumlarda ise on yıl içinde zaman aşımına uğramaktadır.
 • Genel şartlara ters bir durum oluşmasına imkan vermemek için düzenlenen sigortaya özel şartlar eklenebilir. Ancak eklenecek bu özel şartlar sigortalı aleyhine olmamalıdır.

Genel Şartlar İle İlgili Tüm Maddelere Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ!

Trafik Sigortası Yaptırılmaması Durumu

Trafik sigortasının yaptırılması ve sigorta süresinin bitmeden yenilenmesi her araç sahibi için zorunludur. Trafik sigortası bulunmayan ya da trafik sigortası süresi bitmiş olan araçlar tespit edildiklerinde tekrar trafiğe çıkmaması için bağlanır. Bu şekilde kişinin ceza ödemeye katlanarak trafiğe çıkmasının önüne geçilmiş olmaktadır.

Trafik Sigortası Hesaplama Nasıl Yapılır?

Zorunlu trafik sigortası hesaplaması yapabilmek için hesaplama aracında yer alan;

 • Yıl
 • Aracın kayıtlı olduğu il
 • Aracın türü (taksi, minibüs, traktör vb.)
 • İşletenin tipi (gerçek kişi, tüzel kişi)

alanlarının doldurulması ile kolayca yapılabilmektedir. Gerekli alanların doğru şekilde doldurulmasının ardından hesaplama butonuna tıklanması ile trafik sigortası için ödenecek olan prim tutarı öğrenebilmektedir.

Trafik Sigortası Hesaplama!