TYT ve YKS Puan Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

TYT ve YKS Puan Hesaplama

Üniversiteye giriş için uygulanan sınav sistemi değişti. Yapılan değişiklik ile 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı oldu. Yeni sistemde 18 olan puan türü 5’e indirildi. Sınavlar tek hafta sonunda 6 oturumdan 3 oturuma indirildi. Sınav Haziran ayında tek haftada gerçekleştirilecek. İlk oturum temel yeterlilik testi olacak. Türkçe – Matematik testlerinden oluşacak. İkinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı- Coğrafya, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri olarak 4 test yer alacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda adaylara 80 tane soru sorulacak. Temel yeterlilik testi puanının en az 150 puan olması gereklidir. 180 puan ve üzerinde olanlar ise lisans bölümlerine yerleşebilecekler. Puanı 200 ve üzerinde olanlar isterlerse, puanları sonraki yıl da geçerli olacak. Bunun dışında aday yeniden sınava girer ve önceki seneden düşük puan alırsa eski puanını da kullanabilecek.

Yeni sınav sistemi 2018 yılı itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Birinci Oturum – Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) adaylar iki oturuma girecekler. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi olacak. Temel Yeterlilik Testi, YGS’nin yerine geçen oturuma verilen isimdir. Bu test ile adayların; akıl yürütme, muhakeme, Türkçe’yi doğru kullanma, okuma, anlama, kavrama, dil hakimiyetiyle matematiksel ilişkilerden yararlanabilmelerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Temel Matematik ve Türkçe sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi, önceki senelerde olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak müfredatına dayalı olacak. Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur. 40 adet Temel Matematik ve 40 adet Türkçe sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi, Cumartesi sabah oturumunda gerçekleştirilecek. Sınavın sonucu, Temel Yeterlilik Puanını (TYT Puanı) belirleyecek. Puana göre de adayların TYT sıralama hesaplaması yapılacak.

TYT puan hesaplamada Temel Matematik %50, Türkçe de %50 ağırlıkta olacak.

İkinci Oturum

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi sonrasında öğle arası verilecek. İkinci oturumda adayların, önceki yıllarda olduğu gibi lise müfredatına dahil bilgisi esas alınacak. İkinci oturum Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı – Coğrafya, Fen Bilimleri ve Matematik olmak üzere 4 testten oluşacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dil sınavı dışında Haziran ayının bir hafta sonunda Cumartesi günü iki oturum olarak yapılacak. Yabancı Dil sınavı da aynı hafta sonunda Pazar günü tek oturum olarak gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin sınavlar sonucunda YKS net hesaplaması yapılarak puanları belirlenecek. İlk olarak TYT puan hesaplaması yapılacak ve %40’ı alınacak. Ardından ikinci oturum için hesaplama yapılacak, puanın %60’ı alınarak öğrencinin esas notu oluşturulacak. TYT sıralama hesaplamasına göre de adaylar yeterli puanı almaları durumunda ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilecekler.

YKS Puan Türleri ve Testlerin Ağırlıkları

YKS için sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanları oluşacak, YKS sıralama hesaplaması yapılacak. YKS puan hesaplamada testlerin ağırlıkları şu şekilde olacak;

Sözel puanda; Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50, Türk Dili ve Edebiyatı – Coğrafya-1 testinin ağırlığı da %50 olacak.

Sayısal Puanda; Fen Bilimleri testi %50, Matematik testi de %50 ağırlıkta olacak.

Eşit Ağırlık Puanda; Matematik testi %50, Türk Dili ve Edebiyatı – Coğrafya-1 testi de %50 ağırlıkta olacak.

Baraj Puanı

Özel yetenekle öğrenci alan programlar için önceki senelerde olduğu baraj puanı aynı olacak. Temel Yeterlilik Testi’ne giren ve en az 150 puan alan adaylar, özel yetenekle öğrenci kabul eden lisans programlarını seçebilecekler.

Temel Yeterlilik Testi, ön lisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için yükseköğretim baraj puanını belirleyecek. Tüm adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.

Sınav için OBP hesaplamasında ve diploma puanı hesaplamasında değişiklik yoktur. Daha önce olduğu gibi hesaplama işlemleri aynıdır.

TYT puanı en az 150 ve üzerinde olanlar ön lisans programlarını, TYT puanı en az 180 ve üzerinde olanlar ise lisans programlarını tercih edebilecekler.

Sınavlarda 15 Dakika Uygulaması

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda 15 dakika kuralı uygulanır. Bu kurala göre; sınav başlangıç saatinden 15 dakika önce sınav binasına girişler kapatılır ve adayların sınav binasına girmesine izin verilmez. Son yıllarda öğrencilerin 15 dakika kuralına takılması ve sınava girememesi medyada geniş yer buldu. Yeni sınav sisteminde 15 dakika kuralı ile ilgili olarak YÖK Başkanı Yekta Saraç şu açıklamalarda bulundu;

”Birtakım güvenlik endişeleri var ama bu güvenlik endişesi ile sınav konforu arasında da bir denge tutturmamız lazım. Güvenlik ve sınav konforu arasında bir denge oluşturulacağı hususunu ben ÖSYM Başkanımızdan duydum. Sınavın başlama saati ayrı bir husus, gelişen olumsuzlukları doğuran gelişmeler başka bir husus. İkinci hususta bir değişiklik olacak diye düşünüyorum. ”

TYT ve YKS Puan Hesaplama!