Üniversite Not Ortalaması Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Üniversite Not Ortalaması Hesaplama

Hesaplama Yöntemi :

Üniversite eğitimi gören öğrenciler tıpkı diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi sorumlu olduğu derslerle ilgili olarak birtakım değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Öğrencilerin yapılan değerlendirme kapsamında bulunan vize sınavı ve final sınavından aldıkları puanlar doğrultusunda not ortalamaları hesaplanmaktadır. Not ortalaması ile birlikte yazı içerisinde de bahsedeceğimiz sınıf geçme ve mezuniyete etki etmektedir. Ayrıca akademik sürecin yüksek lisans ile devam ettirilmesi durumunda da üniversite not ortalamasının katkısı azımsanmayacak derecede olmaktadır. Not ortalaması ile ilgili olarak daha açık bilgiye yazının devamında ulaşabilirsiniz.

Üniversite Not Ortalaması Nedir?

Üniversite kurumlarında eğitim gören öğrencilerin sorumlu olduğu derslerde gerekli değerlendirmelerin yapılması amacı ile her dönem içinde vize sınavı ve final sınavı yapılmaktadır. Öğrenciler vize sınavı ve final sınavından almış oldukları notlara bağlı olarak dönemlik not ortalaması hesaplanmaktadır. Vize sınavı ve final sınavının ders başarısına etkisi her üniversitede farklı olabilmektedir. Örneğin bazı üniversitelerde vize sınavından alınan puan yüzde otuz final sınavından alınan puan yüzde yetmiş etkili olmaktadır. Ancak vize sınavından alınan puanın yüzde kırk final sınavından alınan puanın ise yüzde altmış etkili olduğu üniversiteler de bulunmaktadır.  Her dönem sonunda belirlenen dönem not ortalaması genel ortalamaya da etki etmektedir. Her ders için yapılan değerlendirme sonucunda elde edilen başarı harflendirme sistemi ile ifade edilmektedir. Harflendirme sistemine bağlı olarak öğrencinin not ortalaması yükselmekte ya da azalmaktadır.

AKTS Nedir?

Akts ya da açık şekliyle Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yurt dışında bulunan eğitim kurumları ile denklik oluşturulması amacı ile uygulanan bir sistemdir. Genellikle Sokrates ve Erasmus gibi öğrenci değişim programlarında  bu sistemden yararlanılmaktadır.

Ayrıca AKTS ile üniversitelerde yapılan kredi ve notlandırmalarda Avrupa genelinde standart bir uygulamaya geçilmeye çalışılmaktadır.

AKTS koşullarına göre kredilendirilen derslerde öğrenci çalışma süresi, dersin zorluk derecesi, öğrenci hedefleri ve dersin öğrenci açısından mesleki katkısı dikkate alınacağı için öğretim üyeleri tarafından ders içerikleri gözden geçirilmektedir. Ders içeriklerinin gözden geçirilmesi, içeriklerin tekrar düzenlenmesi sonucunu doğurabilmektedir.

Üniversite Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

Üniversite not ortalamasında genel olarak bağıl sistem esas alınmaktadır. Bu sisteme göre üniversite not ortalaması hesaplaması yapılırken öğrencinin sorumlu olduğu derslerden almış olduğu toplam puan, toplam ders kredisine bölünmektedir. Toplam ders kredisine öğrencinin önceki dönemlerde almış olduğu derslerin kredileri de dahil edilmektedir.

Bir üst dönemden ders alınabilmesi için yeterli not ortalamasını sağlamak gerekmektedir. Eğer yeterli not ortalaması sağlanamamışsa öğrenci daha önce aldığı derslerden tekrar sorumlu tutulmaktadır.

Not ortalamasının bir üst döneme geçmenin yanında önemli olduğu bir diğer nokta ise üniversitelerin mezuniyet ortalaması şartı koymalarıdır. Her üniversite öğrencisinin mezun olabilmesi için gerekli görülen mezuniyet ortalamasını sağlaması gerekmektedir. Öğrenci okul hayatı boyunca sorumlu olduğu tüm dersleri başarıyla geçse dahi mezuniyet için ortalaması yeterli değil ise daha önce aldığı dersler tekrar alıp daha yüksek puanla geçmeye çalışmak zorunda kalacaktır.

Bunun yanında yüksek lisans ile akademik eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için de üniversitede elde ettikleri not ortalamaları önemli olmaktadır. Üniversitelerin yüksek lisans programlarına girmek için yapılan sınavın yanında not ortalaması da değerlendirmeye alınmaktadır.

Üniversite not ortalamasına ilişkin olarak aşağıda açıklayıcı ve ayrıntılı bir örneğe yer verilmektedir.

  1. Derslerden alınan puanların 4′ lük sistemdeki katsayı değerleri 
1. YARIYIL 2. YARIYIL 3. YARIYIL 4. YARIYIL
A 3,0 E 4,0 I 4,0 M 4,0
B 4,5 F 4,5 J 3,0 N 3,0
C 3,5 G 3,5 K 4,0 O 3,0
D 5,0 H 3,0 L 3,0 P 4,0
5. YARIYIL 6. YARIYIL 7. YARIYIL 8. YARIYIL
Q 3,0 U 3,0 Y 3,0 c 4,0
R 2,5 V 3,0 Z 3,5 d 3,0
S 3,5 W 2,5 a 4,0 e 4,0
T 4,0 X 4,0 b 3,0 f 3,5

1. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

1. YARIYIL Güz Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
A Dersi 3,0 3,5 (BA) 3,0 x 3,5 10,50
B Dersi 4,5 1,0 (DD) 4,5 x 1,0 4,50
C Dersi 3,5 3,0 (BB) 3,5 x 3,0 10,50
D Dersi 5,0 1,0 (DD) 5,0 x 1,0 5,00

Toplam

16

Toplam

30,50

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO): 30,50/16= 1,91 

2. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

2. YARIYIL Bahar Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
E Dersi 4,0 3,0 (BB) 4,0 x 3,0 12,00
F Dersi 4,5 1,0 (DD) 4,5 x 1,0 4,50
G Dersi 3,5 1,5 (DC) 3,5 x 1,5 5,25
H Dersi 3,0 1,5 (DC) 3,0 x 1,5 4,50

Toplam

15

Toplam

26,25

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) = (30,50+26,25) / (16+15) = 56,75/31= 1,83

2. yarıyılın sonunda yaz okulundaki derslerden alınan notlar

YAZ OKULU B Dersi (ders notu yükselmiş) 2,0 (CC) 4,5 x 2,0 9,00
D Dersi (ders notu sabit kalmış) 1,0 (DD) 5,0 x 1,0 5,00

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO)= (30,50-4,50+9,00+26,25) / (16+15)= (35,00+26,25)/= 61,25/31= 1,98 

2. yarılıyın sonunda yaz okulu ile birlikte öğrencinin genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’nin altında olduğu için üniversitenin bir sonraki sınıfa geçme sistemine aykırı olduğu için bu durumda öğrencinin bir üst yarıyıla ait dersleri alması söz konusu olmamaktadır. Öğrenci 3. yarıyılında tekrar ders alarak genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmeyi amaçlamaktadır.

4. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

3. YARIYIL B Dersi (Notu değişmiş) 2,5 (CB) 4,5 x 2,5 6,75
D Dersi (Notu değişmiş) 3,0 (BB) 5,0 x 3,0 15,00

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO)= (30,50-4,50-5,00+6,755+15,00+26,25)/(16+15)= (42,75+26,25)/31= 69,00/31= 2,23 

4. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

4. YARIYIL Bahar Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
M Dersi 4,0 3,5 (BA) 4,0 x 3,5 14,00
O Dersi 3,0 1,0 (DD) 3,0 x 1,0 3,00
P Dersi 4,0 2,0 (CC) 4,0 x 2,0 8,00
F Dersi 4,5 3,0 (BB) 4,5 x 3,0 13,50
H Dersi 3,0 3,0 (BB) 3,0 x 3,0 9,00

Toplam

18,5

Toplam

47,50

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO)= (42,75+26,25-4,50-4,50+47,50) / (16+15-4,5-3,0+18,5) = (42,75+17,25+47,50) / 42 = 107,50 / 42 = 2,23

5. Yarıyılda sorumlu olunan derslerden alınan notlar

5. YARIYIL Güz Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
I Dersi 4,0 3,5 (BA) 4,0 x 3,5 14,00
J Dersi 3,0 3,5 (BA) 3,0 x 3,5 10,50
K Dersi 4,0 3,0 (BB) 4,0 x 3,0 12,00
L Dersi 3,0 4,0 (AA) 3,0 x 4,0 12,00
Q Dersi 3,0 3,5 (BA) 3,0 x 3,5 10,50
R Dersi 2,5 3,0 (BB) 2,5 x 3,0 7,50

Toplam

19,5

Toplam

66,50

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO)= (107,50+66,50) / (42+19,5) = 174,00 / 61,5 = 2,83

6. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

6. YARIYIL Bahar Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
U Dersi 3,0 2,5 (CB) 3,0 x 2,5 7,50
V Dersi 3,0 2,0 (CC) 3,0 x 2,0 6,00
W Dersi 2,5 3,5 (BA) 2,5 x 3,5 8,75
X Dersi 4,0 2,0 (CC) 4,0 x 2,0 8,00
N Dersi 3,0 2,5 (CB) 3,0 x 2,5 7,50
c Dersi 4,0 1,5 (DC) 4,0 x 1,5 6,00

Toplam

19,5

Toplam

43,75

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO)= (174,00+43,75) / (61,5+19,5) = 217,75 / 81 = 2,69

6. yarıyılın sonunda yaz okulundaki derslerden alınan notlar

YAZ OKULU S Dersi (5. Yarıyılda alınamamış) 3,0 (BB) 3,5 x 3,0 10,50
T Dersi (5. Yarıyılda alınamamış) 2,5 (CB) 4,0 x 2,5 10,00

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO)= (217,75+10,50+10,00) / (81+7,5) = 238,25 / 88,5 = 2,69

7. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

7. YARIYIL Güz Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
Y Dersi 3,0 3,5 (BA) 3,0 x 3,5 10,50
Z Dersi 3,5 3,0 (BB) 3,5 x 3,0 10,50
a Dersi 4,0 2,5 (CB) 4,0 x 2,5 10,00
b Dersi 3,0 2,5 (CB) 3,0 x 2,5 7,50

Toplam

13,5

Toplam

38,50

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO)= (238,25+38,50)/(88,5+13,5)= 276,75/102= 2,71

8. yarıyılın sonunda derslerden alınan notlar 

8. YARIYIL Bahar Yarıyılı Dersleri Dersin Kredisi Dersin Ağırlık Katsayısı
d Dersi 3,0 2,5 (CB) 3,0 x 2,5 7,50
e Dersi 4,0 3,0 (BB) 4,0 x 3,0 12,00
f Dersi 3,5 3,0 (BB) 3,5 x 3,0 10,50

Toplam

10,5

Toplam

30,00

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO)= (276,75+30,00)/(102+10,5)= 306,75/112,5= 2,73

Üniversite Not Ortalaması Nasıl Yükseltilir?

Öğrencilerin not ortalamasının mezuniyet için yeterli olmaması ya da öğrencinin okul hayatı bitmeden daha yüksek not ortalaması elde ederek mezun olmak istemesi durumunda not ortalaması yükseltmesi gerekmektedir. Not ortalaması yükseltmek için daha önceki dönemlerde alınan ve başarılı olunan dersler tekrar seçilir.

Seçilen derslerin daha önce elde edilen ortalamadan daha yüksek bir ortalama ile geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdir de öğrencinin not ortalamasında herhangi bir artış meydana gelmemekle beraber dersin daha düşük ortalama ile geçilmesi durumunda öğrencinin not ortalaması da düşecektir.

Üniversite Not Ortalaması Hesaplama!