Vadeli Hesap Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Vadeli Hesap Hesaplama

Hesaplama Türü :
Ana Para Tutarı :
Faiz Oranı (%):
Stopaj Vergisi (%) :

Getiri elde etmenin en yaygın ve risksiz yöntemlerinden biri de vadeli hesaplardır. Banka müşterileri ellerinde bulundurdukları tutarları belirli vade ve faiz oranı ile vadeli hesaba yatırarak getiri elde etmektedir. Vadeli hesapla ilgili olarak yazı içerisinde ”vadeli hesap nedir?”, ”vadeli hesaptan para çekme”, ”vadeli hesap oranları”, ”vadeli hesap nasıl hesaplanır?”, ”vadeli hesaba uygulanan stopaj kesintisi”, ”vadeli hesap örnekleri” başlıklarına yer vermekteyiz.

Vadeli Hesap Nedir?

Banka müşterileri tarafından elde bulundurulan mevduatın belirli bir vade ve belirli bir faiz oranı ile yatırılan hesaplara vadeli hesap denilmektedir. Yapılan bu işlemde vadeli hesaba yatırılan ve anapara olarak nitelendirilen tutar üzerinden hesaplanan faiz sonucunda müşteriler gelir elde etmiş olmaktadır.

Vadeli hesaba yatırılan tutar aslında kişinin elinde bulundurduğu nakdin bankaya kiralanması olarak düşünülebilir. Kişilerin bankaya para yatırması banka açısından kaynak temin etme yöntemlerinden biridir. Bankalar bu şekilde topladıkları mevduatları ihtiyaç duyan müşterilere kredi olarak ya da farklı yatırımlarını finanse etme amacı ile kullanmaktadır. Bankaların söz konusu faaliyetler sonucunda elde ettikleri getirilerden vadeli hesap sahipleri pay almış olmaktadır.

Vadeli hesaba para yatıracak olan kişilerin vade konusunda oldukça dikkatli davranmaları gerekmektedir. Çünkü vadenin artması ile faiz oranı ve buna bağlı olarak faizden elde edilen getiri artmaktadır. Nakit ihtiyacının ortaya çıkması ihtimaline karşı vade seçimi yapılmalıdır. Vadeli hesap açtıracak olan banka müşterisi nakde ihtiyaç duymayacak ise getirisini artırma amacı ile vadeyi uzun tutmalıdır.

Vadeli Hesaptan Para Çekme

Vadeli hesaba yatırılan para vadenin sona ermesinden önce çekilememektedir. Eğer vade dolmadan hesap sahibi tarafından para çekilirse vade bozulmuş olmaktadır. Ancak bankaların vadeli hesaplara ilişkin yeni uygulamaları arasında vade dolmadan para çekebilme imkanı da bulunmaktadır.

Vade dolumu ile bankaya yatırılan anapara tutarı eklenen faiz getirisi ile bankadan çekilebilmektedir. Müşterinin tercihine bağlı olarak vade dolduktan sonra para çekilmeyerek anapara ve üzerine eklenen faiz getirisi ile tekrar vadeli hesaba yatırılabilir.

Vadeli Hesap Oranları

Her banka vadeli hesap hizmetlerinde farklı faiz oranları uygulamaktadır. Ayrıca vadeli hesaba yatırılması gereken en düşük miktar da her banka için değişmektedir. Dolayısı ile vadeli hesap açtıracak olan banka müşterilerinin bankaların vadeli hesap hizmetleri arasında doğru seçimi yapmaları önemli olmaktadır.

Bankaların vadeli hesap hizmetlerinde faiz oranları ve yatırılması gereken en düşük miktarlara ilişkin bilgilere aşağıda yer alan tabloda yer verilmektedir.

Banka Adı Vadeli Hesap Faiz Oranı  Yatırılması Gereken En Düşük Miktar
AKBANK yüzde 6,5 1000 Türk Lirası
ALTERNATİFBANK yüzde 7,25
ANADOLU BANK yüzde 6,75
CITI BANK yüzde 7,00 1000 Türk Lirası
DENİZ BANK yüzde 7,75 1000 Türk Lirası
FINANSBANK yüzde 7,50 1000 Türk Lirası
FORTİSBANK yüzde 7,40 1000 Türk Lirası
GARANTİ BANKASI yüzde 6,25 500 Türk Lirası
HALKBANK yüzde 6,50 500 Türk Lirası
HSBC yüzde 6,75 1000 Türk Lirası
ING BANK yüzde 8,00 500 Türk Lirası
MILLENNIUM BANK yüzde 8,75 1000 Türk Lirası
ŞEKERBANK yüzde 8,25
T.C. ZİRAAT BANKASI yüzde 8,00
TEB yüzde 7,75
TEKSTİLBANK yüzde 7,00 1000 Türk Lirası
TÜRKİYE İŞ BANKASI yüzde 7,00 1000 Türk Lirası
VAKIFBANK yüzde 7,00
YAPI KREDİ BANKASI yüzde 7,50 100 Türk Lirası

Vadeli Hesap Nasıl Hesaplanır?

Vadeli hesaplardan elde edilen getirinin hesaplanmasında vadenin günlük, aylık ya da yıllık olmasına bağlı olarak farklı formüller kullanılmaktadır. Vadeli hesaplardan elde edilecek olan faiz getirisinin hesaplanmasında kullanılan formüller şu şekildedir;

Günlük Vadeli Hesap Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

Aylık Vadeli Hesap Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı

Yıllık Vadeli Hesap Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı

Vadeli Hesaba Uygulanan Stopaj Kesintisi

Vadeli hesaba uygulanan stopaj kesintisi hesabın vadesine bağlı olarak değişmekle birlikte genel olarak yüzde 15 oranında uygulanmaktadır. Hesabın vadesinin uzadıkça stopaj kesintisi oranı düşmektedir. Vadeli hesaplara uygulanan stopaj kesintisi aşağıda verildiği gibidir.

Vadeli hesaplarda, ihbarlı hesaplarda ve altıncı ay dahil olmak üzere altı aya kadar olan vadeli hesaplara yüzde 15 oranında stopaj kesintisi uygulanmaktadır.

Bir yılın dolduğu tarih dahil olmak üzere bir yıla kadar olan vadeli hesaplara yüzde 12 oranında stopaj kesintisi uygulanmaktadır.

Vadesi bir yıldan daha uzun süreli olan vadeli hesaplara yüzde 10 oranında stopaj kesintisi uygulanmaktadır.

Vadeli Hesap Örnekleri

Örnek : 100 günlük vade ve % 6 faiz oranı ile A Bankası’na yatırılan 10.000.00 Türk Lirası vadenin sona ermesinin ardından ne kadar faiz getirisi sağlar?

Çözüm : Günlük vadeli hesap faiz getirisi formülünden faydalanarak vade sonunda elde edilecek olan faiz getirisini hesaplayalım.

Günlük Vadeli Hesap Faiz Getirisi = (Anapara Tutarı / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

= (10.000.00 Türk Lirası / 100) X (0,06 /365) X 100 Gün

= 163.93 Türk Lirası

100 günlük vade sonunda yüzde 6 faiz oranı ile vadeli hesaba yatırılan 10.000.00 Türk Lirası’ndan 163.93 Türk Lirası tutarında faiz getirisi elde edilmektedir. Elde edilen 163.93 Türk Lirası’na yüzde 15 oranında stopaj kesintisi uygulanmaktadır.

Stopaj kesintisi = 163,93 Türk Lirası x 0,15 = 24,59 Türk Lirası

163.93 Türk Lirası tutarındaki faiz getirisine yüzde 15 oranında stopaj kesintisi uygulanması ile elde edilen kesinti tutarı 24,59 Türk Lirası olarak bulunur.

Vadeli mevduat hesabı net faiz getirisi = 163,93 Türk Lirası – 24,59 Türk Lirası = 139,34 Türk Lirası

Toplamda 163.93 Türk Lirası tutarında olan faiz getirisinden 24,59 Türk Lirası tutarındaki stopaj kesintisinin çıkarılması ile vadeli mevduat hesabı net faiz getirisi 139.34 Türk Lirası olarak bulunur.

Anaparaya eklenen faiz getirisi ile elde edilen toplam tutar = 10,000.00 Türk Lirası + 139,34 Türk Lirası = 10,139.34 Türk Lirası

10,000.00 Türk Lirası tutarındaki anaparaya 139.34 Türk Lirası tutarında faiz getirisi eklenerek toplam getiri tutarı 10,139.34 Türk Lirası olarak hesaplanır.


Örnek : 2 ay vade ve yüzde 8 faiz oranı ile A Bankası’na yatırılan 10.000.00 Türk Lirası vadenin sona ermesinin ardından ne kadar faiz getirisi sağlar?

Çözüm : Aylık vadeli hesap faiz getirisi formülünden faydalanarak vade sonunda elde edilecek olan faiz getirisini hesaplayalım.

Günlük Vadeli Hesap Faiz Getirisi = (Anapara Tutarı / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

= (10.000.00 Türk Lirası / 100) X (0,08 /12) X 2 Ay

= 133.33 Türk Lirası

2 ay vade sonunda yüzde 8 faiz oranı ile vadeli hesaba yatırılan 10.000.00 Türk Lirası’ndan 133.33 Türk Lirası tutarında faiz getirisi elde edilmektedir. Elde edilen 133.33 Türk Lirası’na yüzde 15 oranında stopaj kesintisi uygulanmaktadır.

Stopaj kesintisi = 133,33 Türk Lirası x 0,15 = 20,00 Türk Lirası

133,33 Türk Lirası tutarındaki faiz getirisine yüzde 15 oranında stopaj kesintisi uygulanması ile elde edilen kesinti tutarı 20,00 Türk Lirası olarak bulunur.

Vadeli mevduat hesabı net faiz getirisi = 133,33 Türk Lirası – 20,00 Türk Lirası = 113,33 Türk Lirası

Toplamda 133,33 Türk Lirası tutarında olan faiz getirisinden 20,00 Türk Lirası tutarındaki stopaj kesintisinin çıkarılması ile vadeli mevduat hesabı net faiz getirisi 113,33 Türk Lirası olarak bulunur.

Anaparaya eklenen faiz getirisi ile elde edilen toplam tutar = 10,000.00 Türk Lirası + 113,33 Türk Lirası = 10,113.33 Türk Lirası

10,000.00 Türk Lirası tutarındaki anaparaya 113,33 Türk Lirası tutarında faiz getirisi eklenerek toplam getiri tutarı 10,113.33 Türk Lirası olarak hesaplanır.


Örnek : 2 yıl vade ve yüzde 7 faiz oranı ile A Bankası’na yatırılan 10.000.00 Türk Lirası vadenin sona ermesinin ardından ne kadar faiz getirisi sağlar?

Çözüm : Yıllık vadeli hesap faiz getirisi formülünden faydalanarak vade sonunda elde edilecek olan faiz getirisini hesaplayalım.

Aylık Vadeli Hesap Faiz Getirisi = (Anapara Tutarı / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Yıl Sayısı

= (10.000.00 Türk Lirası / 100) X (0,07 /365) X  2 Yıl

= 1,400.00 Türk Lirası

2 aylık vade sonunda yüzde 7 faiz oranı ile vadeli hesaba yatırılan 10.000.00 Türk Lirası’ndan 1,400.00 Türk Lirası tutarında faiz getirisi elde edilmektedir. Elde edilen 1,400.00 Türk Lirası’na yüzde 15 oranında stopaj kesintisi uygulanmaktadır.

Stopaj kesintisi = 1,400.00 Türk Lirası x 0,15 = 140,00 Türk Lirası

1,400.00 Türk Lirası tutarındaki faiz getirisine yüzde 15 oranında stopaj kesintisi uygulanması ile elde edilen kesinti tutarı 140,00 Türk Lirası olarak bulunur.

Vadeli mevduat hesabı net faiz getirisi = 1,400.00 Türk Lirası – 140,00 Türk Lirası = 1,260.00 Türk Lirası

Toplamda 1,400.00 Türk Lirası tutarında olan faiz getirisinden 140,00 Türk Lirası tutarındaki stopaj kesintisinin çıkarılması ile vadeli mevduat hesabı net faiz getirisi 1,260.00 Türk Lirası olarak bulunur.

Anaparaya eklenen faiz getirisi ile elde edilen toplam tutar = 10,000.00 Türk Lirası + 1,260.00 Türk Lirası = 11,260.00 Türk Lirası

10,000.00 Türk Lirası tutarındaki anaparaya 1,260.00 Türk Lirası tutarında faiz getirisi eklenerek toplam getiri tutarı 11,260.00 Türk Lirası olarak hesaplanır.

Vadeli Hesap Hesaplama!