Vergi Borcu Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Vergi Borcu Hesaplama

Devlet tarafından kamusal hizmetlere kaynak sağlanması için ilgili mükelleflerden çeşitli alanlarda elde edilen kazançlar ve sahip olunan varlıklar doğrultusunda vergi toplanmaktadır. Zamanında ödenmemiş olan vergi borçlarına ilişkin olarak ise vergi borcu yapılandırma uygulamasına gidilmektedir. Konu ile ilgili olarak vergi borcu yapılandırması için yapılması gerekenler, kapsam dahilinde yer alan durumlar, vergi borcu yapılandırması ile sağlanan imkanlar, vergi borcunun ödenmesi, vergi borcu affı, vergi borcu sorgulaması ve vergi borcu hesaplaması hakkında yazımız içerisinde ayrıntılı olarak bilgi vermekteyiz.

Vergi Borcu Yapılandırma

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan son düzenleme ile vergi borcu olanlara yapılandırma imkanı tanınmaktadır. Yapılan düzenleme 18 Ağustos 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. 2016 senesi için söz konusu olan vergi borcu yapılandırması 30 Haziran öncesi vergi borçlarını kapsayan bir düzenleme niteliğindedir.

Vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen vergi mükelleflerinin öncelikle ilgili kurumlara başvuruda bulunması gerekmektedir. Vergi borcunun aslının ödenmesi durumunda gecikme zammı alınmamaktadır. Bu durumda yurtiçi ÜFE’ye bağlı olarak tutar yeniden hesaplanmaktadır. Ayrıca devam eden vergi incelemelerinin bir ayda bitmemesi halinde vergi incelemesi kaldırılmaktadır. Yurt dışından ülkeye getirilen eşyalardan da vergi alınmamaktadır. Yurt dışında bulunan paralara vergi incelemesi ve vergi cezası yapılmamaktadır. Yurt içinde işletmeye kaydedilen para, döviz ve altın gibi varlıklar için de vergi alınmamakta ve vergi incelemesi yapılmamaktadır.

Vergi Borcu Yapılandırması Kapsamı 

Onaylanan düzenleme ile yürürlüğe giren vergi borcu yapılandırması vergi borcu olanlara bir çok alanda yapılandırma fırsatı sunmaktadır. Vergi borcu yapılandırması kapsamında yer alan hususlar aşağıda maddeler halinde verilmektedir.

 • Vergi borcunun zamanında ödenmemesinden doğan gecikme faizleri,
 • Vergi borcunun zamanında ödenmemesinden doğan gecikme zamları,
 • Ödemekle yükümlü olunan vergi ve vergi cezaları,
 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,
 • Gümrük vergileri,
 • Emlak vergisi,
 • Çevre temizlik vergisi,
 • Trafik ücretleri
 • Askerlik ücretleri
 • Nüfus ücretleri
 • Seçim ücretleri
 • Karayolu geçiş ücretleri
 • Rtük idari para cezaları
 • Yurt-kur öğrenim ve katkı kredisi alacakları
 • Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları
 • Belediye alacakları

Yukarıda belirtilenlerin yanında vergi borcu yapılandırmasına ilişkin düzenleme ile prim borcu bulunanlar borcun ödenmesi halinde emekliliğe hak kazanabilmektedir. Bağ-kur’lu olanlar ise mevcut yapılandırma ise borçlarını daha az ödeme imkanına sahip olmaktadır.

Vergi Borcu Yapılandırması İle Sağlanan İmkanlar

Son olarak 19 Ağustos 2016 tarihinde 6736 sayılı kanunda belirtilenlere göre vergi borcu bulunanlara sağlanan imkanlar şu şekilde ifade edilmektedir;

 1. Gecikmiş vergi borçlarında 30 Haziran 2016 tarihi itibari ile Yurt içi ÜFE oranında güncelleme yapılmaktadır.
 2. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile trafik para cezalarında önemli miktarlarda indirim yapılmaktadır.
 3. Vergi borçlarının peşin olarak ödenmesi durumunda Yurt İçi ÜFE oranına göre hesaplanan tutar üzerinden ayrıca yüzde 50 oranında indirim yapılmaktadır.
 4. Vergi aslına ilişkin olmayan usulsüzlük ile özel usulsüzlük cezaları yüzde 50 oranında silinmektedir.
 5. Varlık barışı sağlanmaktadır.
 6. Vergi ihtilaflarının sulh yolu ile sonlandırılması durumunda yüzde 80 oranında indirim yapılmaktadır.
 7. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale cezasız ve faizsiz olarak getirilmektedir.
 8. Eczanelerde cezasız ve faizsiz olarak stok düzeltme yapılmaktadır.
 9. Matrah ve vergi muafiyet artırımında vergi incelemesinden muafiyet uygulamasına gidilmektedir.
 10. Vergi incelemesi ve vergi tarhı aşamasında bulunan borçlara yapılandırma imkanı tanınmaktadır.
 11. Beyanda bulunulmamış olan gelirler ile kazançlara ilişkin pişmanlıklarda cezasız ve faizsiz beyanda bulunulabilmektedir.
 12. Vergi borcu yapılandırmalarında borç tutarları kredi kartı ile ödenebilmektedir.
 13. 6552 sayılı kanunda yer alan borçlar yeniden yapılandırılmaktadır.
 14. 31 Aralık 2011 tarihinden önce ve 50 Türk Lirası tutarından az olan borçlar silinmektedir.

Vergi Borcunun Taksitlendirilmesi

Zamanında ödenmemiş olan vergi borçlarının taksitlendirilerek ödenmesinde yurt içi ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan vergi borcunun ana tutarı altı, dokuz, on iki ve on sekiz eşit taksit halinde ödenebilmektedir. Taksitlendirilerek ödenecek olan vergi borçları iki ayda bir ödenecektir. Bu şekilde ödenecek olan vergi borçlarına ayrıca yüzde elli oranında indirim yapılmaktadır. Vergi borcu yapılandırmasında tutarın ilk taksite ait ödeme süresinde tamamı ile ödenmesi durumunda vergi borcu tutarına faiz uygulamasına gidilememektedir.

Vergi borcunu eşit taksitler halinde ödemek isteyenler için taksit sayılarına ilişkin katsayılar şu şekilde belirtilmektedir;

 • Altı eşit taksit halinde ödenecek vergi borçlarında katsayı 1,032
 • Dokuz eşit taksit halinde ödenecek vergi borçlarında katsayı 1,053
 • On iki eşit taksit halinde ödenecek vergi borçlarında katsayı 1,064
 • On sekiz eşit taksit halinde ödenecek vergi borçlarında katsayı 1,086
 • Yirmi dört eşit taksit halinde ödenecek vergi borçlarında katsayı 1,109
 • Otuz altı eşit taksit halinde ödenecek vergi borçlarında katsayı 1,19
 • Kırk sekiz eşit taksit halinde ödenecek vergi borçlarında katsayı 1,247
 • Altmış eşit taksit halinde ödenecek vergi borçlarında katsayı 1,304
 • Yetmiş iki eşit taksit halinde ödenecek vergi borçlarında katsayı 1,361
 • Yüz kırk dört eşit taksit halinde ödenecek vergi borçlarında katsayı 1,703

Taksit sayısına göre belirtilen katsayılar toplam borç tutarı ile çarpılır. Daha sonrasında çarpım sonucunda bulunan tutar tercih edilen taksit sayısına bölünerek taksit tutarı hesaplanır.

Vergi Borcu Affı

Zamanında ödenmemiş olan borçlara ilişkin belirtilen hususların haricinde herhangi bir af uygulaması yapılmamaktadır. Ancak yapılandırma düzenlemesi ile peşin ya da taksitler halinde ödeme yapılması fırsatı sunulmaktadır.

Vergi Borcu Ödeme

Ödemekle yükümlü olunan vergi borçları bağlı olunan il ya da ilçedeki vergi dairelerine yapılmaktadır. Vergi daireleri dışında bankalar aracılığı ile vergi borcu ödemesi mümkün olmaktadır. Vergi borcu tahsilatı yapma konusunda yetki verilen bankaların listesi aşağıda yer almaktadır. Ancak bankaların internet hizmetleri ile ödeme yapılması durumunda verilen e-dekontların vergi makbuzu yerine geçmediği unutulmamalıdır. Ödeme yapılmasının ardından ödemenin yapıldığı bankalara ait şubelerden ayrıca tahsilat makbuzu alınmalıdır.

Tahsilat yetkisi verilen bankaların yazılı olduğu liste şu şekildedir;

 • Akbank T.A.Ş.(*)
 • Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
 • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
 • Alternatifbank A.Ş.
 • Anadolubank A.Ş.
 • Citibank A.Ş.
 • Denizbank A.Ş. (*)
 • Burgan Bank A.Ş.
 • Fibabanka A.Ş.
 • Finansbank A.Ş. (*)
 • Hsbc Bank A.Ş. (*)
 • Ing Bank A.Ş.
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (*)
 • Odea Bank A.Ş.
 • Şekerbank T.A.Ş.
 • TC. Ziraat Bankası A.Ş. (*)
 • Tekstilbank A.Ş.
 • Turkishbank A.Ş.
 • Turkland Bank A.Ş.
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (*)
 • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (*)
 • Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (*)
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş. (*)
 • Türkiye İş Bankası A.Ş. (*)
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (Ptt)
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (*)
 • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (*)

(*)  İşaretli olan bankalarda motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası kredi kartı ile tahsil edilmektedir.

PTT şubeleri tarafından yalnızca trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası ödemeleri alınmaktadır.

Vergi Borcu Sorgulama

Vergi borcu sorgulama işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Borç sorgulama ekranına girilmesinin ardından T.C. kimlik no, nüfus cüzdanı seri no, anne, baba, eş ya da çocuğa ait T.C. kimlik numarası ya da annenin kızlık soyadına ait bilgileri ve güvenlik kodu ile sorgulama yapılabilmektedir.

Vergi Borcu Sorgulaması Yapmak İçin Lütfen TIKLAYINIZ!

Vergi Borcu Nasıl Hesaplanır?

Vergi borcu hesaplamaları yazı içerisinde de ifade edildiği gibi Yurt İçi ÜFE oranına bağlı olarak hesaplanmaktadır. Buna bağlı olarak yapılandırma yapılan vergi borçlarında peşin ödemelerde indirim yapılmaktadır. Taksitli vergi borcu ödemelerinde ise taksit sayısı ve katsayı hesaplamaları doğrultusunda vergi borcu tutarı belirlenmektedir.

Vergi Borcu Hesaplama!