Vücut Kan Hacmi Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Vücut Kan Hacmi Hesaplama

Cinsiyet :

Vücut kan hacmi hesaplama işlemleri merak edilen bir hesaplama işlemidir. Zira damarlarımızın altında her gün kilometrelerce yol kat eden kan sayesinde her gün hayatımıza devam edebilmekteyiz. Biz günlük hayatımızı yaşarken, planlar kurarken, çalışır, bir şeylerin peşinde koşuştururken her an kan depolanmaya ve damarlar yolu ile vücut içerisinde dolaşmaya devam ediyor. Vücudumuz içerisinde yer alan bu kan hem insandan insana hem kilodan kiloya hem boydan boya hem de cinsiyetten cinsiyete göre değişim gösterebiliyor. Ayrıca vücudumuz içerisinde yer alan birçok faktör de vücut kan hacmi hesaplama işlemlerinde küçük değişimler yapabiliyor. Vücut kan hacmi hesaplama işlemlerini yaparken biz en küçük ayrıntıya kadar inmeyecek ve yüzeysel bir şekilde bu işlemlerin nasıl gerçekleştirilebileceğini ortalama olarak anlatacağız. Fakat tüm bunları anlatmaya geçmeden önce ilk olarak biraz kandan bahsetmemiz ve kanın bizim için ne ifade ettiğine değinmemiz gerekiyor.

Kan Nedir?

Kan, içerisinde küçükten büyüğe doğru sıralayacak olursak kılcal damarların, toplar damarım ve atar damarın bulunduğu bir damar ağı içinde sürekli hareket ederek vücut içerisinde kullanım halinde olan yani işlevini kaybetmemiş ya da yedek olmayan tüm damarlar içerisinde dolaşan, akıcı plazma ile birlikte al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları gibi hücrelerden meydana gelen ve kırmızı bir renge sahip olan bir tür sıvıdır.

Kan kelimesine etimolojik bir açıdan yaklaşacak olursak Latince dilinde hema adı verildiğini görürüz. Bununla birlikte kanı incelemek için kullanılan bilim adına da hematoloji adı verilmiştir. Hematoloji ve hema kelimeleri eski Yunanca dilinde yer alan ve kan sözcüğünün bir karşılığı olan haima kelimesinden türetilmiştir. Kan, kolloit bir madde yani heterojen karışımlar ile gerçek çözelti arasında yer alan ara karışımlardan biri olsa ve homojen gözükse dahi esasında heterojen bir karışımdır. Bununla birlikte yetişkin bir bireyin sahip olduğu vücut ağırlığının ortalama olarak on üçte birini oluşturmaktadır. Bu nedenle de vücut kan hacmi hesaplama işlemlerini gerçekleştirirken genel olarak bu hesap üzerinden gidecek olsak dahi bu konuda çeşitli farklılıklar yer aldığından dolayı birkaç detay ile birlikte vücut kan hacmi hesaplama işlemlerini yazının devamında ele alacağız.

Hareketine durmaksızın devam eden kan, kan hücrelerinden oluşmak ile birlikte aynı zamanda sıvı bir yapı halindedir. Kanın içerisinde yer alan kan hücreleri plazma ve çeşitli şekillerden meydana gelmektedir. Kanın hacminin yüzde 55’ini dış bölümde kalan plazma oluşturmakta olup, plazmanın kimi kaynaklara göre yüzde doksanının  kimi kaynaklara göre ise yüzde doksan ikisinin sudan oluştuğu ve geriye kalan bölümün inorganik ve organik maddeler olarak da bilinen aminoasitler, karbonhidratlar, plazma proteinleri, üre, hormonlar, yağ, laktik asit, ürik asit, antikorlar, sodyum, enzimler, iyot, demir, potasyum ve bikarbonat gibi çeşitli ve birbirinden farklı birçok elementten oluştuğu da ayrıca bilinmektedir.

Tüm bu elementlere ve diğer çeşitli maddelere aynı zamanda NPN bileşikleri adı da verilmektedir. Plazmanın esas amacı ise kanı dokularla ilgili olan bölüme taşımaktır. Plazma içerisinde yer alan katı maddelerin büyük bir çoğunluğu esasında proteinlerden oluşmaktadır. Fakat plazmanın tek işe yaradığı konu vücut içerisinde kanın dolaşımını sağlamak değildir. Bununla birlikte plazma, atık ürünlerin hücreler içerisinden alınmasına da yardımcı olur. Plazmanın sahip olduğu bileşenlerin sürekli yenilendiği de ayrıca bilinen bir başka plazma özelliğidir. Atıkların alınması ve hücrelerin beslenmesi konusunda birçok yardımda bulunan plazmalar aynı zamanda içerisinde bağışıklık sistemi hücrelerini de barındırırlar. Kan plazmasının her kırk sekiz saate yani her iki günde bir kendini yenilediği de bilinmektedir. Burada verilen bilgiler kesin ve değişmez bilgiler değildir. Biraz önce vücut kan hacmi hesaplama işlemleri esnasında da söylediğimiz gibi bir insanın vücudundan yer alan çeşitli maddelerin, hücrelerin ve konumuzda olduğu üzere kanın herkese göre değişiklik gösterdiği de bilinmektedir. Bir insanın sahip olduğu boy, kilo, cinsiyet, bünyesinde barındırdığı vitamin, protein ve diğer tür şeyler ile birlikte kansızlığa sebep olabilecek şeylerin vücut içerisinde yer alma miktarının fazla olması ya da kan oluşumunda rol oynayan çeşitli maddelerin kişinin vücudu tarafından kabul edilmemesi gibi birçok farklı sebepten dolayı her bir insanın kan hacmi fazla olacaktır. Bu nedenle de vücut kan hacmi hesaplama işlemi her bir insan için farklı bir tür hesaplama işlemi olacaktır.

Kanın Görevleri

Kanın dört farklı görevi yer almaktadır. Bu görevler koruma görevi, taşıma görevi, savunma görevi ve son olarak da düzenleme görevi şeklindedir.

Koruma görevi: Vücut içerisinde herhangi bir yerde ortaya çıkan ve herhangi bir sebepten doğabilecek herhangi bir yara alma sonucu ile açılan yara içerisinden akan kanın oksijen ile temas etmesi ile birlikte kuruduğunu ve yaranın üzerinin kapandığını hepimiz görmüşüzdür. Kan içerisinde yer alan trombositlerin bu tür bir işlevi yer almaktadır. Bir trombositin oksijen ile temas etmesi ile birlikte kan üzerinde pıhtılaşma yani kan kuruması gerçekleşir. Bu sayede vücut kan kaybını engelleyerek koruma görevini başarılı bir şekilde yerine getirir.

Taşıma görevi: Vücuda giren besinlerin sindirim sistemi üzerinde çeşitli işlemlerden geçerek parçalara ayrılmasından sonra ortaya çıkan besin hücreleri, kan tarafından taşınmaktadır. Ak ciğerler üzerinden vücuda giren oksijeni dokulara ve metabolizma ile ortaya çıkan karbondioksiti de akciğerlere taşımakla görevlidir. Böylece kan taşıma görevini de yerine getirmiş olur.

Savunma görevi: Virüs ve bakteri gibi vücuda giren çeşitli yabancı maddelerin kan tarafından fagosite yani yok edilerek zararsız bir duruma dönüşmesi ile birlikte kan, savunma görevini yerine getirmiş olur. Üstelik bununla da kalmayarak vücuda giren ve daha sonra girecek olan yabancı maddeler karşısında güçsüz kalınmaması açısından kan tarafından bu tür durumlara en uygun şekilde karşılık verecek antikorlar üretilir.

Düzenleme görevi: Kanın ayrıca düzenleme görevi de yer almaktadır. Kan, düzenleme görevini metabolizma yolu ile oluşmakta olan tüm ısıyı vücuda dağıtarak vücudun sahip olduğu ısıyı dengeli bir şekilde tutma yolu ile birlikte yerine getirir. Bununla birlikte vücut içerisinde yer alan sıvıların pH dengesini de sağlamaktadır.

Vücut Kan Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Vücut kan hacmi hesaplama işlemlerinin önemli olmasının da çeşitli sebepleri yer almaktadır. İnsanların da bu konu hakkında bilgi edinmek istemelerinin de arkasında işte bu sebep yatmaktadır. Vücut kan hacmi hesaplama işlemleri ile birlikte hesap edilebilecek olan vücut kan hacminin önemli olmasının sebebi, kanın organlar içerisinde yer alan besin ve diğer türlü maddelerin taşımak ve vücudu çeşitli dış faktörlerden koruması için kullanmakta olduğu sıvının büyük bir çoğunluğunun sudan oluşmasından kaynaklanmaktadır. Vücut içerisinde herhangi bir yerde meydana gelebilecek olan kan miktarı değişmesi hangi yönde olursa olsun tüm vücudu etkileyecektir. Organların görevlerini yerine getirebilmesi için vücut kan oranının da yerinde olması gerekmektedir. Aksi taktirde organlar işlevlerini yerine getiremeyebilir ve bundan dolayı da ortaya çeşitli problemler çıkabilir. Ayrıca vücut kan hacmi hesaplama işlemleri sonunda elde edeceğimiz sonucun yarısının bir insan tarafından tek seferde kaybedilmesi durumunda bu insanın hayatını kaybetmesi muhtemeldir. Vücut içerisinde yer alan kanın miktarı kan testi ile öğrenilebilmekte olup şimdi anlatacağımız vücut kan hacmi hesaplama yönteminin de genel bir sonuca ulaştırabilecek bir yol olduğunu da belirtelim. Tam, kesin ve kişisel sonuçlara uğraşmak istiyorsanız bu konu hakkında yapmanız gereken şey kan testi yapabilen bir sağlık kuruluşuna gitmek ve vücut kan hacmi hesaplama işlemlerini kan verme yolu ile yapılacak olan test neticesi ile birlikte öğrenmektir.

Vücut kan hacmi hesaplama işlemleri esasında birçok farklı kriteri içerisinde barındırdığı için bu konu hakkında net bir şekilde konuşabilmek ve böyle bir hesaplama işlemini internet üzerinden kesin bir şekilde gerçekleştirebilmek mümkün değildir. Bu nedenle de ortalama bir değere sahip olan Vücut kan hacmi hesaplama işlemlerini bir formül üzerinden hesap edeceğiz.

Erkekler İçin = 0.3669 * boy M + 0.03219 * kilo (kg) + 0.6041

Kadınlar İçin = 0.3561 * boy M3 + 0.03308 * kilo (kg) + 0.1833

Erkekler için vücut kan hacmi hesaplama işlemi: 0,3669 çarpı metre küp cinsinden boy ile 0,03219 çarpı kilogram cinsinden ağırlığın 0,6041 ile toplanması ile elde edilir.

Kadınlar için vücut kan hacmi hesaplama işlemi: 0,3561 çarpı metre küp cinsinden boy ile 0,03308 çarpı kilogram cinsinden ağırlığın 0,1833 ile toplanması ile elde edilir.

Vücut Kan Hacmi Hesaplama Örnekleri

Örneğin 186 cm boya sahip olan ve 60 kilogram bir ağırlığa sahip olan bir erkeğin vücut kan hacmi hesaplama işlemine göre sahip olduğu kan miktarı litre cinsinden yaklaşık olarak 4,9 iken aynı boy ve ağırlığa sahip olan bir kadının sahip olduğu vücut kan hacmi yaklaşık olarak 4,45 litredir.

160 cm boya sahip bir kadının 90 kilo ağırlığa sahip olduğunu düşünürsek bu aşamada yapılacak olan vücut kan hacmi hesaplama işlemleri sonucunda bu kadının vücut kan hacminin yaklaşık olarak 4,62 litre olduğunu görürüz. Bununla birlikte aynı boy ve kilo sayılarına sahip olan bir erkeğin vücut kan hacmi hesaplama işlemlerine göre vücudunda yer alan kan miktarı yaklaşık olarak beş litredir.

Örneğin 2 metre boyunda ve 135 kilogram ağırlığa sahip olan bir erkeğin vücut kan hacmi hesaplama işlemlerine göre kan miktarı yaklaşık olarak 7,88 litre olacaktır. Bununla birlikte aynı ağırlık ve boy sayılarına sahip olan bir kadının vücut kan hacmi hesaplama işlemlerine göre sahip olduğu kan miktarı litre cinsinden yaklaşık olarak 7,5’tur.

Bu tür işlemleri sizinde aynı şekilde hesaplamanız mümkündür. Böylece kendi kilo ve ağırlık sayılarınıza göre vücudunuzda yer alan kan miktarını siz de kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

Vücut Kan Hacmi Hesaplama!