Yaş Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Yaş Hesaplama

Her canlının hatta yeryüzünde var olan her şeyin bir yaşı vardır. Canlının doğumu ile içinde bulunan zaman arasında geçen süre yaş anlamına gelmektedir. Bina gibi varlıkların yaşı da yapım yılı esas alınarak belirlenmektedir. Yaş, yıl esası ile ölçümlenmektedir. Bitkilerin, hayvanların, insanların ve diğer cansız varlıkların yaşları, çoğu zaman farklı yöntemlerle hesaplanmaktadır. Yazımız içerisinde yaş hesaplaması kapsamında insan yaşının gün, ay ve yıl olarak hesaplanması, biyolojik yaş ve ağaçlarda yaş hesaplaması ile hayvanlarda yaş hesaplaması konularına değineceğiz.

Gün Ay Yıl Olarak Yaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yaş doğum tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır. Bir yaşına kadar olan süre ay ifadesi ile belirtilmektedir. Bir senenin dolmasının ardından kişi artık bir yaşını tamamlamıştır. Bundan sonraki zaman iki yaşını doldurması için ilerleyecektir. Bu durum bu şekilde sürüp gitmektedir. Gün, ay, yıl olarak yapılan yaş hesaplamalarında da doğum tarihi ile hesaplama yapılan tarih arasındaki tam yıl sayısı hesaplanmaktadır. Hesaplama sonucunda çıkan sayı kişinin tamamlamış olduğu diğer bir ifade ile doldurmuş olduğu yaşı belirtmektedir. Gün almaya başlanan yaş ise doldurulan yaşın bir fazlası olmaktadır. Bir örnekle açıklayacak olursak; kişinin yapılan yaş hesaplaması sonucu 32 yaşında olduğu sonucuna ulaşıldı ise bu kişi 32 yaşını doldurmuş ve artık 33 yaşından gün almaya başlamış demektir. Gün, ay, yıl olarak yaş hesaplaması yapmanın en doğru ve en pratik yöntemi olarak hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz. Hesaplama aracı ile yaş hesaplaması yapmak için doğum tarihine ait bilginin girilmesi ve hesapla butonuna tıklanması gerekmektedir. Hesaplama sonucunda kaç yaşında olduğunuzu ya da kaç yaşından gün almaya başladığınızı kolayca öğrenebilirsiniz.

Biyolojik Yaş Nedir?

Biyolojik yaş, kişinin kronolojik yaşından farklı olarak bedensel ve ruhsal etmenlerin oluşturduğu yaştır. Biyolojik yaş aslında kişinin gerçek yaşı olarak tanımlanabilir. Kimi insanların biyolojik yaşı normal yaş seviyesinin altında olurken kimi insanlar için ise normal yaş seviyesinin üstüne olabilmektedir. Biyolojik yaşın artmasında ya da azalmasında kişinin yaşamı etkili olmaktadır. Kötü yaşam sürdürülüyor olması, kişinin tarzını oluşturan seçimler ve kötü genetik miras ile kişinin biyolojik yaşı artmaktadır. Bu durumların tam aksi hallerde ise kişinin biyolojik yaşı daha genç olmaktadır. Kişinin biyolojik yaşının genç kalması için aşağıda yer alanlar dikkate alınmalıdır.

 • Sigaranın hayatınızda bulunmaması
 • Alkolün az miktarda ya da hiç tüketilmemesi
 • Gergin durumların kontrol altında tutulması
 • Egzersiz ile iç içe hareketli bir yaşam alışkanlığının kazanılması
 • Uyku düzenine dikkat edilmesi
 • Beslenme konusuna önem verilmesi. Düzenli, dengeli ve doğru şekilde beslenilmesi
 • Sinirli ve şiddetli bir yapıdan uzak durulması
 • Her zaman iyimser ve olumlu davranışlarda bulunmaya çalışılması
 • Sağlıkla ilgili yapılması gerekli olan testlerin ihmal edilmemesi
 • Doktor tarafından verilen tavsiyelerin dikkate alınması ve yerine getirilmesi
 • Yaşamın temiz bir çevrede sürdürülmeye çalışılması için özen gösterilmesi

Biyolojik yaşın hesaplanması için yukarıda verilen bedensel ve ruhsal yapıyı etkileyen faktörlerin ölçümlendiği testler uygulanmaktadır. Bu testlere verilen cevaplar ile birlikte yapılan puanlamanın ardından kişinin hangi puan aralığına girdiğine bakılarak biyolojik yaşı bulunmaktadır.

Ağaçlarda Yaş Hesaplama

Bitki sınıfında yer alan bir ağacın yaşının hesaplanmasında ağacın gövdesinde bulunan halkalar yaş bilgisine ulaşmada ışık tutmaktadır. Ağaçların gövdesinde yer alan halkaların sayısı ağacın yaşı hakkında bilgi vermektedir. Ağaç gövdelerinde bulunan halkalar ağacın kaç yaşında olduğu bilgisinin yanında birçok önemli bilgiyi de sunmaktadır. Ağaç halkaları mevsimlere bağlı olarak oluşmaktadır. Kuzey yarım kürede mevsimsel farklılıklar olduğu için ağaçlardaki büyüme sürekli olmamaktadır. Ağaçların büyümesi ilkbahar mevsiminin başlaması ile birlikte hızlanır ve yaz aylarında büyüme azalmaktadır. Söz konusu olan büyüme hızının değişmesi sebebi ile ilkbahar mevsiminde ve yaz mevsiminde oluşan odun dokuları farklı olmaktadır. İlkbahar mevsiminde oluşan odun dokularının açık renkli olduğu görülürken yaz mevsiminde oluşan odun dokularının ise koyu renkli olduğu görülmektedir. Dolayısı ile bir açık renkli halka ile bir koyu renkli halka toplamda bir yıllık büyümeye işaret etmektedir. Ağaçların yaş hesaplaması da bu yıllık büyümelerin sayısına bağlı olarak yapılmaktadır. Ayrıca ağaç gövdelerinde görülen yıllık halkalar ile ağacın kaç yaşında olduğu bilgisinin yanında şu bilgilere de ulaşılabilir;

 • Arkeoloji çalışmaları sonucu bulunan kalıntıların tarihinin belirlenmesi
 • Daha önceki dönemlerde meydana gelen erozyon ve çökelim hızının tespit edilmesi
 • Yaşların radyoaktif karbon yolu ile belirlenmesi durumunda yaşların doğrulanması işlemi
 • Yangın gibi ormanlara büyük zarar veren olayların ne zaman gerçekleştiğinin belirlenmesi
 • Geçmiş yıllarda meydana gelen iklimsel değişmeler ile ilgili olarak bilgi sağlanabilir.

Bu şekilde ağaçlarda bulunan yıllık büyüme halkaları ile önceki dönemlere ait olayların ortaya çıkış tarihlerinin belirlenmesi ile ilgilenen bilim dalı Dendrokronoloji olarak adlandırılmaktadır. Ağaçların yıllık büyüme halkalarının görülebilmesi için gövdelerinin tam olarak ortaya konması gerekli olmaktadır. Ancak yaşayan bir ağacın da yaşını bulmak mümkün olmaktadır. Bunun için artım burgusu adı verilen bir aletten yararlanılmaktadır. Özellikle orman mühendisliğinin alanına giren çalışmalarda artım burgusu kullanılmaktadır. Artım burgusu, ağaç gövdesine bir metre otuz santimetre yüksekliğinden çevrilerek sokulmaktadır. Bu işlemin ardından halka kaşığı ile bir yaş halkası çubuğu ağacın gövdesinden çıkarılmaktadır. Ağacın gövdesinden çıkarılan çubuk ile ağacın yıllık halkaları sayılarak yaş hesaplaması yapılmaktadır.

Ağaç türlerinden bazıları uzun yıllar boyunca yaşayabilmektedir. Yapılan araştırmalarda Dünya üzerinde bulunan en yaşlı ağacın Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaletinde bulunan Sierra-Nevada’nın kuzeybatısında deniz seviyesinden 3275 metre yükseklikte bulunan bir çam ağacı olduğu tespit edilmiştir. 1963 ile 1964 seneleri arasında yapılan araştırmalarda en yaşlı ağaç olarak tespit edilen ağacın yaşı yaklaşık olarak 4900 olarak ölçülmüştür. Ancak bu ağaç maalesef daha sonra kesilmiştir.

Hayvanlarda Yaş Hesaplaması

Hayvanlarda yaş hesaplaması hayvan türleri için farklı farklı yapılmaktadır. Örneğin, insanların en büyük dostu olarak bilinen köpeklerde yaş her köpek cinsi için farklılık göstermekle birlikte insan yaşının yedi katı olarak hesaplanmaktadır. Ne yazık ki köpekler uzun yıllar boyunca insanlara arkadaşlık edememektedir. Mesela ömrü 10 yıl olan bir köpeğin yaşı insan yaşına dönüştürüldüğünde 70 olarak bulunmaktadır. Henüz 10 yaşında olduğunu düşündüğümüz bir köpeğin 70 yaşında olduğu varsayılabilir. Bir başka hayvan yaşı hesaplaması örneği olarak sığırlar gösterilebilir. Sığırların yaşı farklı yöntemlerle tespit edilebilmektedir. Aslında bir buzağının doğumunun gerçekleştiği tarihin kayıt altına alınması ile kolayca yaşı belirlenebilir. Kayıt altına alınan buzağının yaşı gün, ay, yıl olarak bilinebilir. Bununla birlikte ne zaman dünyaya geldiği bilinmeyen bir buzağının yaşının belirlenmesi için dış görünüş, boynuzlar ve dişlerine bakılarak yaşı hakkında bilgi edinilebilir. Sığırların yaşının belirlenmesinde genel olarak kullanılan yöntem dişlere bakılmasıdır. Sığırın dişlerine bakılarak yapılan yaş belirlemeleri daha doğru sonuçlara ulaştırmaktadır. Ergin bir sığırın alt çenesi ile üst çenesinde toplamda otuz iki adet diş vardır. Sığırın ağzında bulunan otuz iki dişten yirmi tanesi alt çenede, geri kalan on iki tanesi ise üst çenede bulunmaktadır. Yer alan otuz iki dişten yalnızca sekiz tanesi kesici diştir. Sığırların dişleri ile yapılan yaş belirlemelerinde yaş hesaplaması yapılacak olan sığırın kesici dişleri göz önüne alınmalıdır. Göz önüne alınan kesici dişler, alt çenede bulunan ve sekiz tane olan kesici dişlerdir. Kesici dişlerin sayısı, değişimi, seyrekleşmesi ve aşınması durumları dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Örneğin; sığırın ön kesici dişlerinin kökleri meydana çıkmış ve sallanır vaziyetteyse bu sığır bir buçuk yaşında anlamına gelmektedir. Sığırın ön kesici süt dişlerinin düşmesi ve yerine kalıcı dişlerin çıkması halinde ise sığır yirmi bir aylık demektir.

Yaş Hesaplama!