YGS Net Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

YGS Net Hesaplama

Türkçe
Doğru :
Yanlış :
Matematik
Doğru :
Yanlış :
Sosyal Bilimler
Doğru :
Yanlış :
Fen Bilimleri
Doğru :
Yanlış :

Ortaöğretim eğitimi ya da eski ve bilinen adı ile lise eğitimini (genelde dört sene olmakla beraber bazı ortaöğretim kurumlarında beş sene sürmektedir.) tamamladıktan sonra üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin istedikleri üniversitelere ve istedikleri bölümlere yerleşebilmeleri için bilgilerinin ölçüldüğü sınavlara girmeleri gerekiyor. Daha önceki senelerde üniversiteye giriş için tek bir gün içerisinde sabah ve öğleden sonra yapılan oturumlar ile adaylar sınava tabi tutulmaktaydı. 2010 senesine gelindiğinde YÖK (Yükseköğrenim Kurumu) tarafından yapılan değişiklik ile daha önce 1999 senesinde ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) ve ÖYS (Öğrenci Yerleştirme Sınavı) adları ile uygulanan sınav sistemine geri dönüş yaptı. İki aşamalı sistem olarak bilinen bu uygulamada sınavların isminin YGS (Yükseköğrenim Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) olarak değiştiğini görmekteyiz. Yükseköğrenim Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı her sene düzenli olarak yapılmaktadır. Sınav tarihlerinde değişmeler olsa da Yükseköğrenim Geçiş Sınavı yılın Mart ve Nisan ayı dönemlerinde, Lisans Yerleştirme Sınavı ise aynı yıl içerisinde Haziran ayı döneminde belirlenen bir tarihte yapılıyor. Yükseköğrenim Geçiş Sınavı’nda üniversite adaylarının ortaöğretimde sözel, eşit ağırlık, sayısal ve yabancı dil bölümlerinden hangisini seçtiği dikkate alınmadan tüm adaylar için eşit olarak uygulanıyor.

Sınav içeriğinde temel düzeyde olacak biçimde hazırlanan Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri bölümleri yer alıyor. YGS sonucunda gösterilen başarıya göre altı puan türü oluşuyor (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6). Üniversite adaylarının Yükseköğrenim Geçiş Sınavı’ndan baraj puanı geçmeleri halinde YGS’den tercih edilebilecek bölümleri seçmeleri mümkün oluyor. Ayrıca adayların Lisans Yerleştirme Sınavı’na girmeye hak kazanmaları için de YGS’den baraj puanı geçmeleri şartı bulunuyor. Lisans Yerleştirme Sınavı’nda Yükseköğrenim Geçiş Sınavı’nın tam aksine üniversite adaylarının alanlarına göre her alan için ayrı sınavlar düzenleniyor. Toplamda beş adet olan Lisans Yerleştirme Sınavları LYS-1 (Matematik-Geometri Sınavı), LYS-2 (Fen Bilimleri Sınavı), LYS-3 (Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya-1 Sınavı), LYS-4 (Sosyal Bilimler Sınavı) ve LYS-5 (Yabancı Dil Sınavı) olarak gruplandırılmakta. Girilen Lisans Yerleştirme Sınavı’na bağlı olarak adayların 11 türde puan hesaplamaları yapılıyor  (MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2, Dil-1, Dil-2).

Hem Yükseköğrenim Geçiş Sınavı (YGS) hem de Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için yapılan hesaplamalarda adayın sınavdaki net sayısı dikkate alınıyor. Net sayısına bağlı olarak da puan hesaplamaları yapılıyor. Bu nedenle yazı içerisinde üniversiteye girişte ilk aşamayı oluşturan YGS ile ilgili YGS net hesaplama, YGS puan hesaplama konularına yer vereceğiz.

YGS Net Nasıl Hesaplanır?

Üniversiteye giriş için ilk aşamayı oluşturan Yükseköğrenim Geçiş Sınavı’nda her adayın dört ayrı dersten 40’ar soru olmak üzere toplamda 160 soru üzerinden ölçme ve değerlendirmesi yapılıyor. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri derslerinden yapılan sınavlarda adayların her ders için verdikleri doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınarak derslere ait net sayısı hesaplanıyor. Yükseköğrenim Geçiş Sınavı’nda sınava giren adayın verdiği her dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Bu şekilde yanlış cevapların doğru cevapları götürmesi ile geri kalan derse ait net sayısını oluşturuyor. Net sayısı hesaplamasında boş bırakılan soru sayısı hesaplamaya dahil edilmiyor. Dolayısı ile sınava girecek olan adaylara emin olunmayan soruların cevaplanması yerine boş bırakılması tavsiye ediliyor.

Net sayısı hesaplaması, adayın verdiği yanlış cevap sayısının dört ile bölümünün, doğru cevap sayısından çıkarılması ile yapılabilmektedir. Buna göre kısaca şu formül ile net hesaplaması yapılabilir;

net sayısı = doğru cevap sayısı – (yanlış cevap sayısı/4)

Bir örnek üzerinden YGS net hesaplaması hakkında daha anlaşılır şekilde açıklayalım.

Yükseköğrenim Geçiş Sınavı’nda Sosyal Bilimler dersine ait 40 sorudan 25 tanesine doğru cevap ve 9 tanesine yanlış cevap veren bir adayın net hesaplaması yapıldığında 22,75 net elde ettiğini görebiliriz.

Sosyal Bilimler Net Sayısı = 25 – (9/4)

= 22,75

YGS net hesaplaması yapabilmek için başka bir yöntem olarak hesaplama aracımızı da kullanabilirsiniz. Hesaplama aracı ile net hesaplaması yapmak için hesaplama aracında yer alan derslere ait alanlara doğru cevap sayısı ve yanlış cevap sayısını yazdıktan sonra hesapla butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

YGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yükseköğrenim Geçiş Sınavı’nda puanlama 100 ile 500 puan arasındadır. YGS puanı ile tercih yapılan önlisans programları ve açıköğretim fakültesi bölümlerinden birini seçmek isteyen adayların bu sınavdan aldıkları puanı kullanmaları gerekiyor. YGS puan türlerinden biri ile tercih yapmak isteyen adayın 150 baraj puanını alması gerekiyor. Ancak LYS puan türlerinden biri ile tercih yapmak istenir ise adayın 180 baraj puanını alması gerekiyor. Ayrıca sınavdan alınan puana adayın ortaöğretim eğitimi boyunca gösterdiği başarısı esas alınarak hesaplanan ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) da ekleniyor.

Yükseköğrenim Geçiş Sınavı’nda adayların sorumlu oldukları Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri derslerine ait sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevap sayısına bağlı olarak daha önce de belirtildiği gibi altı farklı türde puan hesaplaması yapılıyor (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6). Belirtilen puan türlerinin hesaplanmasında her dersin farklı etkisi bulunuyor. YGS puan türlerinin hesaplanmasında derslerin etkisi şu şekilde olmaktadır;

YGS-1 puan türünde:

 • Türkçe dersine ait testin etkisi yüzde 20,
 • Matematik dersine ait testin etkisi yüzde 40,
 • Sosyal Bilimler dersine ait testin etkisi yüzde 10,
 • Fen Bilimleri dersine ait testin etkisi yüzde 30 olmaktadır.

YGS-2 puan türünde:

 • Türkçe dersine ait testin etkisi yüzde 20,
 • Matematik dersine ait testin etkisi yüzde 30,
 • Sosyal Bilimler dersine ait testin etkisi yüzde 10,
 • Fen Bilimleri dersine ait testin etkisi yüzde 40 olmaktadır.

YGS-3 puan türünde:

 • Türkçe dersine ait testin etkisi yüzde 40,
 • Matematik dersine ait testin etkisi yüzde 20,
 • Sosyal Bilimler dersine ait testin etkisi yüzde 30,
 • Fen Bilimleri dersine ait testin etkisi yüzde 10 olmaktadır.

YGS-4 puan türünde:

 • Türkçe dersine ait testin etkisi yüzde 30,
 • Matematik dersine ait testin etkisi yüzde 20,
 • Sosyal Bilimler dersine ait testin etkisi yüzde 40,
 • Fen Bilimleri dersine ait testin etkisi yüzde 10 olmaktadır.

 YGS-5 puan türünde:

 • Türkçe dersine ait testin etkisi yüzde 37,
 • Matematik dersine ait testin etkisi yüzde 33,
 • Sosyal Bilimler dersine ait testin etkisi yüzde 20,
 • Fen Bilimleri dersine ait testin etkisi yüzde 10 olmaktadır.

YGS-6 puan türünde:

 • Türkçe dersine ait testin etkisi yüzde 33,
 • Matematik dersine ait testin etkisi yüzde 37,
 • Sosyal Bilimler dersine ait testin etkisi yüzde 10,
 • Fen Bilimleri dersine ait testin etkisi yüzde 20 olmaktadır.

YGS’de Kaç Net Kaç Puan Getirir?

Yükseköğrenim Geçiş Sınavı’nda derslere verilen doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplanan net sayısının ardından yapılan puan hesaplamasında elde edilen puan hangi dersten kaç net yapıldığına göre değişmektedir. Ancak Lisans Yerleştirme Sınavı için puan ve net sayısı arasında bir oran bulunuyor. Lisans Yerleştirme Sınavı ile tercih yapmak isteyen üniversite adaylarının öncelikle girmek zorunda olduğu Yükseköğrenim Geçiş Sınavı’nda yer alan altı farklı puan türünün herhangi birinden 180 baraj puanını geçmesi gerekiyor. Baraj puanı olan 180 puanın geçilebilmesi için sınavda yöneltilen 160 adet sorunun yüzde 20’si oranında net sayısı elde edilmelidir. Dolayısı ile Yükseköğrenim Geçiş Sınavı’nda toplamda 32 adet net yapılması gerekiyor. Sınavda bulunan dört derse ait testlerin her birinden sekiz net yapılması halinde Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na girme hakkı elde edilebilir.

YGS Net Hesaplama!