Yıllık Bileşik Büyüme Oranı Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Yıllık Bileşik Büyüme Oranı Hesaplama

Yıllık bileşik büyüme oranı, dönem boyunca sabit bir getiri oranı sağlayan bir geometrik ilerleme belirteci olup iş ve yatırım konusunda spesifik bir terimdir. Yıllık bileşik büyüme oranı hesaplama kavramı sektör içinde CAGR hesaplama olarak da bilinmektedir. CAGR kısaltmasının açılımı ise Compoung Annual Growth Rate olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yıllık bileşik büyüme oranı, muhasebe ile pek alakalı bir terim olmadığı gibi genellikle iş ile alakalı gelirin, teslim edilen ünitelerin, kayıtlı kullanıcıların tanımlanması amacıyla kullanılmaktadır.

Bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) sayesinde aritmetiğin anlamsız hale gelmesini sağlama ihtimali olan periyodik getirilerin sebep olduğu oynaklıkların etkisi azaltılmış olur. Bu oran ile birlikte aynı pazar içinde yer alan işletmelerin gelir artışı gibi temel konulardaki çeşitli verilerini inceleyip büyüme hızlarının karşılaştırılması mümkündür. Bu sayede şirketlerin birbirlerine karşı pazar içi rekabetteki durumu ortaya çıkmış olur.

Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (CAGR) Hesaplama İşlemi

Compoung Annual Growth Rate (CAGR) hesaplama işlemini hesap makinesi ya da kağıt kalem kullanarak kendiniz hesaplama yapmak istiyorsanız da aşağıdaki formülü takip etmeniz gerekmektedir.

Büyüme Oranı Hesaplama Formülü

Yıllık bileşik büyüme oranı formülü aşağıdaki gibidir:

Formülde CAGR ile yıllık bileşik büyüme oranı, t0 ile başlangıç zamanındaki değer, tn ile bitiş zamanındaki değer temsil edilmiştir. tn – t0 ile de sene sayısı, periyot dönemi belirtilmiştir. Formülde doğru işlem yapabilmek için gerçek ya da normalleştirilmiş değerlerin aynı matematiksel orana sahip oldukları müddetçe hesaplama için kullanılabilir olduğunu unutmayın.

Şirket Büyüme Oranı Nasıl Hesaplanır?

Yukarıdaki formülün de yardımı ile bir örnek çözerek yıllık bileşik büyüme oranı ile alakalı soru işaretlerini iyice ortadan kaldıralım.

Soru: A şirketinin 2004’ün Aralık ayının sonundaki değeri 9.000 Türk Lirası, 2007’nin Aralık ayının sonundaki değeri ise 13.000 Türk Lirası olsun. Bu durumda A şirketinin yıllık bileşik büyüme oranı nasıl hesaplanır?

Çözüm: Bu örnekte yıllık bileşik büyüme oranını üç periyot üzerinden hesaplayacağız.

2007’nin sene sonu değeri ve 2004’ün sene sonu değeri bizlere sunulduğu için dönem sayısını bulmak adına 2007’den 2004’ü çıkarıp 3 sonucunu elde ediyoruz. Formülde bu durum tn – t0 olarak ifade edilmişti.

Bu yüzden 2004’ün sene sonu değerinden 2007’nin sene sonu değerine kadar olan değerleri kapsayan üç senelik dönemdeki gelirlerin yıllık bileşik büyüme oranını hesaplamak için elimizdeki sayısal değerleri formülde tek tek yerine yerleştiriyoruz.

Tn- t0’dan sene sayısı olan 3 rakamına eriştiğimiz için formülde t0 yerine 0’ı, tn yerine de 3’ü yazmamız uygun olacaktır.

Diğer taraftan bölme işleminde üst tarafta tn, yani son dönemin değeri olan 13.000 Türk Lirası’nı, bölen pozisyonuna, yani alt tarafa ise t0’ı (yani ilk dönem değeri olan) 9.000 Türk Lirası’nı yazıyoruz.

Diğer yerine yerleştirmeleri de yaptıktan sonra formülümüz şu şekli alıyor:

Karşımıza çıkan yüzde 13’lük rakam, seneler için düzgün bir büyüme hızı olarak analiz edilebilir. Eğer ki büyüme her sene aynı oranda gerçekleşmiş olsaydı, bu bileşik büyüme oranı başlangıç değerinden verilen sene sayısına kadar biten değere bizi götürmüş olurdu. Şunu unutmamak lazım ki, gerçek hayatta yıllık bileşik büyüme oranı çok nadiren sabit kalmaktadır.

Yıllık Bileşik Büyüme Oranı Ne İşe Yarar?

Senelik bileşik büyüme oranının yani CAGR değerinin hesaplanması bazı uygulamalarda bizlere kolaylık sağlamaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Yatırım fonlarına ait ortalama getirilerin hesaplanması ve bunların iletiminin kolaylıkla sağlanması.

Yatırım danışmanlarının hangi seviyede, nasıl bir performans gösterdiğini kanıtlar ile ortaya koyma ve bireyler ya da kurumlar arasında kolaylıkla karşılaştırma yapabilme.

Hisse senetlerine ait geçmiş dönem getirilerini tahvillerle ya da bir tasarruf hesabı ile karşılaştırma.

Geleceğe yönelik yapılacak her tahmin hesabında bir hata payı olduğu gerçeğini göz önüne alarak ilerdeki değerleri bir veri serisinin yıllık bileşik büyüme oranına dayanılarak tahmin etme.

Bir dönem ya da belirli bir yıl boyunca karşılaşılan satış, pazar payı, maliyetler, müşteri memnuniyeti ve performans gibi farklı ticari önlemlerin davranışının analiz edilmesi.

CAGR Hesaplama Formülü Excel

Excel üzerinden yıllık bileşik büyüme oranı hesaplaması yapabilmek için ilk olarak A sütununda değerlerin A2’den A6’ya doğru sıralı bir şekilde yer aldığını, B sütununda ise tarihlerin B2’den B6’ya doğru bulunduğunu farz edelim.

Bu durumda kullanmamız gereken formül Microsoft Office’in resmi sitesinde yer aldığı üzere şu şekilde olacaktır:

XIRR(A2:A6,B2:B6)

Büyüme Oranı Hesaplama Excel

Bu konudaki bir başka hesaplama yöntemi de şu şekildedir:

Excel verilerimizin şekildeki gibi olduğunu, satış değerlerinin soldan sağa doğru tarihlerin altında yer alacak şekilde ikinci satırda yer aldığını düşünelim.

2005 senesinden 2010 senesine kadarki süreçte yıllık bileşik büyüme oranını hesaplayabilmek için şu adımlar izlememiz gerekecektir:

İlk olarak 2010’a ait değerin yer aldığı satır olan G2’yi 2005’e ait değerlerin bulunduğu B2’ye bölüyoruz. Daha sonra şekildeki işlemleri tek tek CAGR hesaplama mantığına uygun şekilde yazıp enter’a basarak sonuca ulaşıyoruz.

Yıllık Bileşik Büyüme Oranı Hesaplama!