Yıllık İzin Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Yıllık İzin Hesaplama

Yılın büyük bir bölümünü iş yerlerinde gün boyunca çalışarak geçirenler için yasal düzenlemelerle yıllık izin hakkı tanınmıştır. İş Kanunu kapsamında yer alan yıllık izin hakkının tanınmasının amacı; çalışanların sürekli olarak iş yeri ortamına maruz kalmamasını ve iş yeri ortamından uzaklaşarak dinlenmesini sağlamaktır. Bunun yanında her gün belli saatler arasında çalışan kişilerin yapılan işin monotonlaşmasından kaynaklı olarak motivasyonunda ve verimliliğinde düşüş meydana gelmektedir. Yıllık izin hakkı ile iş yeri ortamından bir süre ayrı kalan çalışanın işe karşı olan motivasyon ve verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda yine çalışanın iş yorgunluğu ve motivasyon eksikliğinden doğabilecek iş kazası ya da meslek hastalıklarının ortaya çıkmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde yıllık izin, hem çalışanlar için hem de iş yerleri için faydalı olmaktadır.

Yıllık izin hakkının kullanımında bazı durumlar söz konusu olmaktadır. Yıllık izin kullanımına ait şartlardan yazı içerisinde bahsedeceğiz. Ayrıca yıllık izin hesaplaması hakkında da bilgi vereceğiz.

Yıllık İzin Nedir?

Yıllık izin kamu kurumlarında ya da özel işletmelerde çalışanlara her sene kanunen belirlenen gün sayısı kadar verilen yasal bir haktır. Yıllık izinde kişinin çalıştığı yerde işe bağladığı tarih esas alınmaktadır. İş sözleşmesinin yapıldığı tarih değerlendirmeye dahil edilmemektedir. Buna göre çalışanın yıllık izin hakkını talep edebilmesi için aynı iş yerinde ya da aynı işverene bağlı farklı iş yerlerinde en az bir yıl süre ile çalışması gerekmektedir.

Ayrıca çalışanın işe başladığı ve deneme süresi kapsamına dahil edilen süreler de yıllık izin süresi hesaplanırken dikkate alınmaktadır. Bunun yanında yıllık izin sürelerinin işçi ve işveren arasında yapılacak olan iş sözleşmesinde artırabilmesi de mümkün olmaktadır.

Yıllık İzin Dilekçesi

Yıllık izin kullanımı için gerekli görülen şartları sağlayan çalışanların yıllık izin kullanabilmeleri için bağlı oldukları iş yerine bir dilekçe ile talepte bulunmaları gerekmektedir. Aşağıda bir yıllık izin dilekçesi örneğine yer verilmektedir.

                                                              YILLIK İZİN TALEP DİLEKÇESİ

 

                      ………………………………..                                                                                                   …/…/……..

         İNSAN KAYNAKLARI  MÜDÜRLÜGÜ’NE

 

 

…………………………….. adresinde kurulu işyerinizde ………………………… sigorta sicil nosu ile ……………… departmanında çalışan işçilerinizdenim. ………………yılına ait yıllık ücretli iznimi …../…./……..  ve ……/…./…….. tarihleri arasında kullanmak istiyorum,

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Adı  Soyadı

İmza-Tarih

 

İzin Çıkış Tarihi           :

İzin Dönüş Tarihi         :

Yol İzni (Ücretsiz)        : …. (Gün) Talep Edilmiştir/ Talep Edilmemiştir

 

İzin Kullanacağım

Adres                          :

Telefon                       :

Yıllık İzin Süreleri

Yıllık izin kullanım süreleri çalışanların bağlı bulundukları kamu kurumu ya da özel işletmelerde ne kadar süre ile çalıştıkları esas alınarak belirlenmektedir. Aynı iş yerinde yeni işe başlayan bir çalışan ile uzun yıllardır hizmet veren bir çalışanın yıllık izin süreleri aynı olmamaktadır. Yıllık izin sürelerinde göz önüne alınan bir başka durum ise çalışanın yaş durumudur. Aşağıda çalışma süresine ve yaşa bağlı olarak kullanılabilecek yıllık izin hakkı süreleri verilmektedir.

  • Bir yıl ile beş yıl arasında hizmet veren bir çalışanın kullanabileceği yıllık izin süresi on dört iş günü olmaktadır.
  • Beş yıl ile on beş yıl arasında hizmet veren bir çalışanın kullanabileceği yıllık izin süresi yirmi iş günü olmaktadır.
  • On beş yıl ile on beş yıldan daha fazla süre ile hizmet veren bir çalışanın kullanabileceği yıllık izin süresi yirmi altı iş günü olmaktadır.
  • İş yerinde hizmet veren bir çalışanın on sekiz yaşından küçük olması durumunda minimum süre ile yirmi iş günü yıllık izin kullanmaya hakkı bulunmaktadır.
  • İş yerinde hizmet veren bir çalışanın elli yaşın üstünde olması durumunda da minimum süre ile yirmi iş günü yıllık izin kullanmaya hakkı bulunmaktadır.

Yıllık İzin Hakkının Geçerli Olduğu Durumlar

Bir işverene bağlı çalışan kişilerde yalnızca mevsimlik ve kampanya dahilinde faaliyet gösterilmesi gibi süreksiz iş hallerinde yıllık izin kullanım hakkı bulunmamaktadır. Mevsimlik iş ve kampanya dahilinde gerçekleştirilen işler dışındaki tüm işlerde çalışanın bir yıllık süreyi doldurması şartı ile yıllık izin kullanım hakkı bulunmaktadır.

Yıllık İzin Hakkından Vazgeçilmesi Durumu

Yıllık izin kullanılması gerekli olan yasal bir haktır. Çalışanın yıllık izin hakkından vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Bu durum 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53/2. fıkrasında ifade edilmektedir. Çalışanın yıllık izin hakkından vazgeçememesi dolayısı ile bu amaçla vereceği dilekçenin de hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

Yıllık İzin Hesaplama Nasıl Yapılmaktadır?

Yıllık izin sürelerine ait şartlar 4875 sayılı İş Kanunu’nda açıkça ifade edilmektedir. Kanunda belirtilene göre yıllık izin sürelerinin belirlenmesinde yazının başında da belirtildiği üzere iki etken bulunmaktadır. Bu etkenlerden biri çalışanın iş yerinde ne kadar süre ile çalıştığı yani kıdem süresi diğeri ise çalışanın yaş durumudur.

Yıllık izin hesaplamasında kanunda ifade edilen şartlardan yararlanabileceği gibi aynı zamanda hesaplama aracımız ile de daha kolay ve daha doğru şekilde yıllık izin hesaplaması yapılabilmektedir. Hesaplama aracı ile yıllık izin hesaplaması yapabilmek için hesaplama aracında yer alan kısımların doldurulması gerekmektedir. Bu kısımlar;

  • Çalışanın devlet memuru olup olmaması bilgisi
  • Çalışanın doğum tarihine ait verilmesi gerekli olan bilgi
  • Çalışanın işe başlama tarihine ait verilmesi gerekli olan bilgi olarak yer almaktadır.

Belirtilen kısımların doldurulmasının ardından hesaplama butonuna tıklanması yıllık izin hesaplaması yapabilmek için yeterli olmaktadır.

Dünyada Yıllık İzin Hakkı

Yıllık izin hakkında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ortalama 150 saatlik bir fark bulunuyor. İngiliz çalışanlar Amerikan çalışanlarına mukayese edildiğinde 150 saat daha az çalışıyor. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bulunan bu süre farkının Amerika Birleşik Devletleri çalışma düzenlemelerinde ücretli yıllık izin hakkında ait bir kanun ya da toplu sözleşme bulunmamasından kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Birleşik Krallık her çalışan için 4 haftalık maaşlı izin hakkı tanımakta. Avrupa Endüstriyel İlişkiler Gözlemevi (Eiro)’nin ifade ettiğine göre Avusturya, Danimarka, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve İsveç tarafından yıllık izin hakkı için bahsi geçen asgari sürenin üzerinde olarak 25 gün izin hakkı vermekte.

Yıllık İzin Hesaplama!