Yıllık İzin Ücreti Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

Çalışan bireylerin iş hukuku kapsamında haftasonu tatili hakkı, belli süreyi aşmamak kaydıyla raporlu olma hakkı gibi işe devam etmeme durumunun yanında hem özel hem kamu sektöründe görevlerini sürdüren kişilerin her yıl belli bir süre yıllık izin hakkı bulunuyor. Yıllık izin kişiler için dinlenme, iş ortamının stresinden uzaklaşma, ailesine ve kendisine zaman ayırma ya da hafta sonu tatili gibi kısa sürelerde tamamlayamadığı işler için gerekli zamanı ayırma gibi durumlara olanak sağlıyor. Genel olarak yaz aylarında tatile çıkma gibi sebeplerden dolayı kullanılan yıllık izin, acil ve uzun süreli durumlarda da tercih konusu oluyor. Yazının devamında ücretli yıllık izin ve işten ayrılma durumunda kullanılmayan yıllık izin ücreti hesaplaması konularından bahsedeceğiz.

Özel ve kamu sektöründe çalışan bireylerin yıllık izin hakkı her çalışan için aynı şekilde olmamakta. İş Hukuku’na göre çalışan kişinin, iş yerinde çalıştığı sene göz önüne alınarak yıllık izin hakkı belirleniyor. Buna göre kişinin bağlı bulunduğu iş yerindeki çalışma süresi,

 • 1 yıl ile 5 yıl arasında ise 14 gün yıllık izin,
 • 6 yıl ile 14 yıl arasında ise 20 gün yıllık izin,
 • 15 yıl ve 15 yıldan daha fazla ise 26 gün yıllık izin hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca bir iş yerine bağlı olarak çalışan kişilerin ücretli yıllık izin hakkı ve bu iznin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

 1. İş yerlerindeki çalışanlar 18 yaşında ya da 18 yaştan daha küçük ise 20 gün yıllık izin hakkı bulunmaktadır.
 2. Aynı şekilde çalışanlar 50 yaşında ya da 50 yaşından daha büyükse yıllık izin hakkı yasalarla 20 gün olarak belirlenmiştir.
 3. Mevsimlik işçiler için yıllık izin ise 1 yıldan daha az süren mevsimlik işlerde çalışanların yıllık izin hakkı bulunmamaktadır şeklinde ifade edilmiştir.
 4. Çalışanın kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışan konumunda olması durumunda çalışanlar iş yerinde tam süreyle çalışan kişilerle aynı yıllık izin hakkına sahip olurlar.
 5. Bir iş yerinde geçici iş ilişkisi kapsamında görevlendirilen çalışanlar için eğer yapılan sözleşmede farklı bir durum belirtilmediyse geçerli olan hükümlere tabi olunmaktadır.
 6. Hafta tatili ve ulusal bayram gibi tatiller çalışanın yıllık iznine dahil edilmez. Bu süreler kişinin yıllık izni süresine eklenir.
 7. Bir devlet kurumuna ya da özel işletmeye bağlı olarak çalışan kişilerin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre boyunca kullanmadıkları ücretli yıllık izin hakları iptal olmaz. İşten ayrılan kişiler kullanmadıkları yıllık izinlere dair olan ödemeyi talep edebilirler.
 8. Ücretli yıllık izne çıkan çalışan, izin süresinde uzak bir noktaya gitmiş ise işvereninden yol izni talep edebilmektedir. Çalışanın işvereninden talep edebileceği yol izni süresi 4 gün ile sınırlı olmaktadır. Çalışanın kullandığı yol izni ücretsiz izin kapsamında değerlendirmeye alınmaktadır.
 9. Çalışanların ücretli yıllık izin haklarını tek seferde kullanma gibi bir zorunluluğu yoktur. Çalışanların tercihine göre ücretli yıllık izin parça parça kullanılabilmektedir. Ancak ücretli yıllık iznin parça parça kullanılması da yasada belirtilen ifadeyle sınırlandırılmıştır. Yasada belirtilen ifadeyle birlikte yıllık iznin en fazla 3’e bölünebileceği ve kullanılan yıllık izinlerden birinin en az 10 gün süreyle kullanılması gerekmektedir şeklinde belirtilmiştir.
 10. Askerlik görevi nedeniyle askere giderek çalışmayı bırakan kişinin askerde geçirdiği süre yıllık iznine dahil edilmemektedir. Askerlik nedeniyle yaşanılan işten ayrılmalarda çalışanın iş akdi askıya alınmaktadır.
 11. Ayrıca işveren tarafından kendisine bağlı konumda çalışan kişilerin yıllık izinlerini kayıt altına alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ücretli Yıllık İzin Hakkının Kullanılması

Belirtilen şekillerde gerekli şartları yerine getiren çalışanların hak ettiği ücretli yıllık izin hakkının kullanımı şu şekilde olmaktadır; çalışanın elde etmiş bulunduğu ücretli yıllık izin hakkı bir sonraki yıl içinde kullanılabilmektedir. Çalışanın 05.05.2016 tarihinde el ettiği ücretli yıllık izin hakkı 05.05.2016 tarihi ile 05.05.2017 tarihi arasında herhangi bir tarihte kullanılabilse de ücretli yıllık iznin kullanım zamanı işveren insiyatifinde olmaktadır.

Yıllık İzin Ücreti Zamanaşımı

Yıllık izin ücreti için zamanaşımı söz konusu olmaktadır. Zamanaşımına ait süreler yasalarda belirtilen şekilde olmaktadır. Eski Borçlar Kanunu’nda ifade edilen yıllık izin ücreti zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirtilmişti. Ancak daha sonra 01.07.2012 tarihinde yenilenen yasayla birlikte çalışanların talep edebileceği yıllık izin ücretine ait zaman aşımı süresi 10 yıl olarak değiştirildi.

Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi

Çalışanın yıllık izin ücretinin ödenmesiyle ilgili hususlar Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin dördüncü bölümünde yer alan yıllık ücretlere ilişkin işveren yükümlülükleri başlığı altında belirtiler 21. maddede açıklanmıştır. Bu maddeye göre;

 • Yıllık izin ücretine ait tutar hesaplanırken, fazla çalışma, prim, sosyal yardım adı altında verilen ücretler ve normal çalışma saatleri haricinde yapılan hazırlama, temizleme gibi işlerden almış oldukları ücretler hesaplamaya dahil edilmez.
 • İşçinin izin dönemine ait ücretleri ve işçinin yıllık izin süresine denk gelen diğer ödemelerinin yıllık izin başlangıcından önce yapılması zorunludur.
 • Yıllık izin ücreti, yüzde usulü uygulanan iş yerlerinde, bu usul ile elde edilen paradan hariç olarak verilir.
 • Hafta tatili ya da ulusal bayram günlerinin yıllık ücretli izine denk gelmesi durumunda bu günlere ait olan ücretlerin ödemesi ayrı olarak yapılır.
 • İşçinin kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışıyor olması halinde, eğer işçinin çalışacak olduğu süre yıllık ücretli iznine denk gelirse bu sürelere ait ücretlerin ödemesi yıllık izin ücreti adı altında yapılır.

Ücretli Yıllık İzin Süresinin Belirlenmesi

Belli bir iş yerine bağlı olarak çalışan kişilerin ücretli yıllık izin süreleri hesaplanırken kişinin aynı işverene bağlı olarak çalıştığı süreler göz önüne alınır. Eğer çalışan aynı işverene ait farklı iş yerlerinde çalışmış ise farklı iş yerlerinde çalıştığı süreler ayrı olarak değerlendirilmez.

Yıllık İzin Ücreti Alma Şartları

Yasada yer alan ifadeyle yıllık izin hakkının çalışan tarafından vazgeçemeyeceği bir hak olduğu belirtilmiştir. Çalışanın bağlı bulunduğu işletme içinde yıllık izin hakkından vazgeçip bunun yerine kullanmadığı yıllık izine ait ücreti almak gibi bir tercihte bulunması mümkün olmamaktadır. Yıllık izin ücretinin alınması çalışanın çeşitli sebeplerle işten çıkarılması ya da iş sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği durumlarda ortaya çıkabilecek bir durum olmaktadır.

Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Kişinin talep edeceği yıllık izin ücretinin hesaplanmasında bazı esaslar yer almaktadır. Çalışanın hak ettiği halde kullanmadığı yıllık izne ait ücret hesaplanırken iş yerinde çalışan kişinin yıllık izin günü, çalışanın o tarihe ait brüt ücreti ile çarpılır. Bu şekilde bulunan brüt yıllık izin ücretinden yapılan kesintilerin ardından net yıllık izin ücreti bulunmuş olur.

Belirtilen şekilde yapılan yıllık izin ücretini hesaplama aracıyla kolayca bulabilirsiniz. Hesaplama aracı ile yıllık izin ücretini elde edebilmek için doğum tarihi, işe başlama tarihi, işten ayrılma tarihi, kullanılan izin günü sayısı, aylık maaş tutarı ve hesaplamanın net maaş üzerinden mi yoksa brüt maaş üzerinden mi yapılacağı ile ilgili bilgileri girdikten sonra hesaplama butonuna basılması ile yıllık izin ücretinizi hesaplayabilirsiniz.

Yıllık İzin Ücreti Kesintileri

Çalışanın değişik sebeplerden dolayı iş sözleşmesinin sona ermesi ile hak ettiği halde kullanmadığı yıllık izin ücretlerinin çalışana ödenmesinde bazı kesintiler söz konusu olmaktadır. Bu kesintiler sigorta primi ile işsizlik sigortası primidir. Bu kesintilerin yanında yıllık izin ücreti üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi de kesilmesi gerekmektedir.

Yıllık İzin Ücreti Ödeme Dilekçesi

İş sözleşmesi sona eren kişinin kullanmadığı yıllık izinlere ait ücretini talep etmesi için çalıştığı şirketin bağlı olduğu sigorta müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurması gerekmektedir.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama!