Yurtdışı Borçlanması Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Yurtdışı Borçlanması Hesaplama

Borçlanma Tarihi :
Borçlanma Süresi (gün) :

Çalışma hayatlarının bir kısmını Türkiye dışında, yabancı bir ülkede geçiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye’den emekli olmak için yurt dışı çalışma süresinin işleme koyulması yurt dışı borçlanması ile mümkün olabilmektedir. Yurt dışı borçlanması yapılan düzenlemelerle kanun kapsamına alınarak vatandaşlara emeklilik imkanı sağlanmıştır. Yurt dışı borçlanması için gerekli olan şartların sağlanması halinde yabancı ülkelerde çalışılan süreler borçlanılarak emeklilik hakkı kazanılabilmektedir. Bu nedenle yazımızda yurt dışı borçlanmasından, yurt dışı borçlanması için aranan şartlardan, yurt dışı borçlanması için yapılması gereken işlemlerden ve yurt dışı borçlanması hesaplamasının nasıl yapıldığından söz edeceğiz.

Yurt Dışı Borçlanması Nedir?

Yurt dışı borçlanması, Türkiye’den başka bir yabancı ülkeye çalışma amacı ile giden bir kişinin çalıştığı süreyi göz önüne alarak yaptığı borçlanmadır. Türkiye dışında bir ülkede yaşamak ve çalışmak isteyen kişiler yurt dışı borçlanması yapmak isteyebilir. Yurt dışı borçlanması ile birlikte şartları sağlayan kişiler normal çalışanlarda olduğu gibi emekli olabilirler.

Yurt dışı borçlanması ile yurt dışında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türkiye’de yürürlükte olan sosyal güvenlik mevzuatında yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde emekli olabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Yurt dışı borçlanması ilk olarak 30 Mayıs 1978 tarihinde, 2147 sayılı kanun ile yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren bu kanunda yurt dışı borçlanması yapılabilmesi için yurt dışında çalışan vatandaşların Türkiye’ye kesin dönüş yapması şartı aranmaktaydı. Ayrıca yine aynı kanun ile kısmi borçlanma mümkün değildi. 30 Mayıs 1978 tarihinde yürürlüğe giren 2147 sayılı kanun kaldırılmasının ardından yeni bir düzenleme ile 22 Mayıs 1985 tarihinde 3201 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren yeni kanun ile birlikte yurt dışı borçlanması yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurda kesin dönüş yapmaları şartı ve yurda dönüş yaptıktan sonra en fazla iki sene içinde yurt dışı borçlanması yapılması zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Yurt Dışı Borçlanmasına Dahil Edilen Süreler

 • Yurt dışı borçlanmasında dikkate alınan süreler kişinin çalıştığı ya da çalışmaya eşdeğer bulunduğu sürelerdir. Yurt dışında geçirilen ve bahsi geçen sürelere dahil olmayan ikamet süreleri yurt dışı borçlanması yapılmasında dikkate alınmamaktadır.
 • Yurt dışı borçlanmasında işsiz olarak geçen sürelerin tamamı borçlanmaya dahil edilmemektedir. Kişinin sigortalı olarak bulunduğu süreler arasında ya da sonunda her birinde olmak şartı ile toplamda bir yıla kadar olan süre borçlanmaya dahil edilmektedir. Yani kişinin boşta geçirdiği sürelerin birer yılı dikkate alınmaktadır. İkamet süresi ve boşta geçen süre bu kapsamda değerlendirilmektedir.
 • Yurt dışı borçlanmasında yurt dışında ev kadını olarak geçirilen süreler işsizlik süresi ya da boşta geçen süre olarak değerlendirilmemektedir. Ancak yurt dışı borçlanması talebinde bulunan ev kadınları ikamet sürelerinden tercih ettikleri kadarını borçlanabilmektedir.

Yurt Dışı Borçlanmasına Dahil Edilmeyen Süreler

 • Kişinin 18 yaşını doldurmadan yurt dışında geçirdiği sigortalı süreler, işsiz bulunduğu süreler ve ev kadını olarak geçirdiği süreler
 • Kişiye ikili sosyal güvenlik sözleşmelerince kısmi aylık bağlanmış olması halinde yurt dışında geçirilen sigortalı süreler arasında ve sigortalı geçirilen sürelerin sona ermesinden sonra işsiz ve ev kadını olarak geçirilen süreler
 • Türk vatandaşı olunmasından daha önce ya da Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra yurt dışında sigortalı olarak geçirilen süreler, işsiz olarak geçirilen süreler ve ev kadını olarak geçirilen süreler
 • Türkiye’de malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası dahilinde bulunan ve aşağıda bahsi geçen yurt dışı süreleri;
 1. Almanya’da istisna akdi dahilinde iş yapan Türk işverenler tarafından çalıştırılan Türk işçilerin çalışma süreleri
 2. Libya’da iş yapan Türk işverenler tarafından çalıştırılan Türk işçilerin 1 Eylül 1985 tarihinden sonraki çalışma süreleri
 3. 5510 sayılı kanunun 10. maddesinde belirtilen ifadeler ile Türkiye ile imzalanan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ifadelerine göre yurt dışında geçici görev ile bulunan kişilerin sigortalı olarak bulunduğu geçici görev ile geçen çalışma süreleri yurt dışı borçlanmasına dahil edilmemektedir.

Yurt Dışı Borçlanması Şartları

Yurt dışı borçlanması yapmak isteyen kişilerin borçlanma yoluna gidebilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Yurt dışı borçlanması yapılması için gereken şartlar şu şekildedir;

 • Yurt dışı borçlanması yapacak olan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir (Yurt dışı borçlanması için talepte bulunulan tarihte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler dava açarak borçlanma yapabilmektedir).
 • Yurt dışı borçlanması kapsamında bulunan yurt dışında geçen süreyi belirten belgenin bulunması gerekmektedir.
 • Yurt dışı borçlanması yapmak isteyen kişinin borçlanma için yazılı istek yapması gerekmektedir.

Yurt dışı borçlanması yapılabilmesi için yurda dönüş şartının son düzenleme ile kaldırılmasıyla kişiler borçlanma başvurularını yurt dışında bulunurken de yapabilirler.

Yurt Dışı Borçlanmasının Yazılı Olarak Yapılması

Yurt dışı borçlanması için gerekli olan yazılı talebin yurt dışı borçlanma talep dilekçesi ile ifade edilen şekilde doldurulup imzalanması ile yapılmaktadır. Ardından direkt kişi tarafından ya da posta ile ilgili kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Yurt dışı borçlanması için gerekli olan dilekçe örneğine yurt içinde ilgili kurum ünitelerinden, yurt dışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ya da Ataşeliklerinden ulaşılabilir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait olan resmi web sitesi üzerinden Yurt Dışı/Form ve Dilekçeler bölümünden temin edilebilir.

Yurt Dışı Borçlanması Başvurusu Sırasında İstenen Belgeler

 1. Başvuruda bulunan kişinin yurt dışında çalıştığına dair çalışma belgesi
 2. Pasaportun birinci, ikinci ve üçüncü sayfalarının ve Türkiye’ye en son giriş yapılan kısmın noter tarafından onaylanmış sureti

Çalışma Belgesi Olarak Kullanılabilecek Belgeler

Yurt dışı borçlanması yapacak olan kişinin;

 • Çalışılan yabancı ülkede bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edebileceği geçerli hizmet belgesi,
 • Türk konsolosluğundan ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşelerinden temin edebileceği geçerli hizmet belgesi,
 • Çalışılan iş yerinden alınacak hizmet süresini gösteren bonservis ve kişinin pasaportunda bulunan çalışma izin süresinin onaylanmış tercümesi,
 • Kendi adına çalışıyor olması halinde bağlı bulunulan meslek kuruluşundan ya da dernekten temin edebileceği onaylanmış hizmet belgesi,
 • Çalışılan yabancı ülkede iş yerinin bağlı olduğu belediye, vergi dairesi ya da iş bulmak kurumu gibi resmi daireler tarafından onaylanmış hizmet belgesi çalışma belgesi olarak kullanılabilmektedir.

Yurt Dışı Borçlanmasında Kısmi Borçlanma

Yurt dışında geçen çalışma sürelerini borçlanarak emekli olmak isteyen kişilerin çalışma sürelerinin tamamını borçlanması gerekmemektedir. Kişinin tercihine ve gereken prim gün sayısına bağlı olarak borçlanma yapılabilmektedir. Yurt dışında geçen çalışma süresinin tamamı ya emekli olmak için gerekli olan kısmın borçlanılması mümkündür.

Daha Önce Borçlanma Yapılmış Olması Halinde Borçlanmanın Tekrarlanması

Yurt dışı borçlanması yapan kişinin borçlanma yoluna gitmediği süreleri daha sonra yeni bir başvuru ile borçlanması mümkün olmaktadır. Ayrıca yurt dışı borçlanması için başvuru yapılan tarihten sonra yurt dışında geçen süre bulunması halinde söz konusu süre borçlanılabilmektedir.

Yurt Dışı Borçlanmasından Vazgeçilmesi

Yurt dışı borçlanmasından vazgeçilmesi halinde borcun tamamını ya da belirli bir kısmını ödeyen kişilerin ödenilen tutarın tamamını hiçbir faiz uygulanmadan geri almaları mümkündür.

Yurt dışı borçlanması yapıldığı halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanması için hak elde edemeyen kişiler ile ölüm aylığı bağlanamayan kişilerin borçlandıkları tutarın tamamını hiçbir faiz uygulanmadan geri almaları mümkündür.

Ancak yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanılan kişilerin vazgeçmeleri halinde ödedikleri tutarı geri almaları söz konusu olmamaktadır.

Yurt Dışı Borçlanmasının Ödenmesi

Yurt dışı borçlanması için ödenmesi gereken tutarın tebliğ tarihinden sonra üç aylık süre içinde ödenmesi gerekmektedir. Üç aylık süre içinde ödenmeyen borçlanmalar için yeniden başvuru yapılmaktadır. Ödenmesi gereken borç tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kişiye posta yolu ile gönderilir ve postanın teslim edildiği tarih borca ilişkin tebliğ tarihi olmaktadır.

Yurt Dışı Borçlanmasında Anlaşması Bulunan Bankalar

Yurt dışı borçlanmalarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi için anlaşması bulunan ve aşağıda belirtilen bankalarla işlem yapılabilir.

 1. Yapı Kredi Bankası
 2. T.C. Ziraat Bankası
 3. Türkiye Vakıflar Bankası
 4. Türkiye Halk Bankası
 5. Denizbank
 6. Türk Ekonomi Bankası
 7. Türkiye Finans Katılım Bankası
 8. Kuveyt Türk Katılım Bankası
 9. Akbank
 10. Türkiye İş Bankası
 11. Finansbank
 12. Garanti Bankası

Yurt Dışı Borçlanması Hesaplama Nasıl Yapılır?

2016 yılında asgari ücret brüt tutarının 1.647.00 Türk Lirası olarak belirlenmesi ile 2016 senesinde yurt dışı borçlanması yapmak isteyen kişilerin,

 • 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında günlük en düşük ödemesi gerek tutar 17.56 Türk Lirası,
 • 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında günlük en yüksek ödemesi gereken tutar 114.19 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Örneğin; 2016 senesinde yurt dışı borçlanması yapmak isteyen birinin 2400 günlük bir borçlanma yapması halinde en düşük tutardan borçlanacak olursa 42.144.00 Türk Lirası, en yüksek tutardan borçlanacak olursa 274.056.00 Türk Lirası ödemesi gerekmektedir.

Ayrıca hesaplama aracından da yurt dışı borçlanması için ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini kolay ve doğru bir şekilde bulabilirsiniz. Bunun için hesaplama aracına girdikten sonra sadece borçlanma süresi ile borçlanma tarihi bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından hesapla butonuna tıklanması ile yurt dışı borçlanması için ödemeniz gereken tutara ulaşabilirsiniz.

Yurtdışı Borçlanması Hesaplama!