Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Hesaplama | Sen iste o hesaplasın!

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Hesaplama

Borçlanma Tarihi :
Borçlanma Süresi (gün) :

Yurtdışı borçlanması ile emeklilik imkanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ülke sınırları dışında vakit geçiren kişilerin geçirdikleri bu vakitleri belgelemek koşulu ile bu sürelerin karşılığı olarak hesaplanan miktardaki sigorta primini Sosyal Güvenlik Kurumu’na isteğe bağlı şekilde ödenmesi ile gerçekleşir. İsteğe bağlı ödemeyi yapan kişiler daha erken emekli olma imkanına sahip olurlar. Peki yurtdışı emeklilik borçlanması hesaplama işlemi nasıl yapılır, yurtdışı emeklilik borçlanması şartları nelerdir, yurtdışı emeklilik borçlanmasına yönelik başvuru için hangi belgeler gereklidir?

Yurtdışı Emeklilik Borçlanmasının Faydaları

Aktif yasalara göre yurtdışı borçlanması yaptıran kişi bu borcu ödedikten sonra burada geçirilen süre prim gün sayısına ilave edilir ve o kişiye daha erken emekli olma şansı tanınır. Yurtdışında geçirdiğiniz ve belgeleyip borcunu kapattığınız sürenin olmadığını düşünürsek prim sayısını doldurmak için Türkiye sınırları içerisinde orada geçirilen gün kadar çalışmanız gerekebilir.

Hangi Süreler Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Kapsamına Dahildir?

Yurtdışı emeklilik borçlanması imkanı ile prim kapatıp erken emekli olmak için imkan kapsamına giren süreler şöyledir:

Yurtdışında geçirilmiş olan sigortalılık süreleri, söz konusu sürelerin arasında bir tarihte ya da sonunda her birinde en fazla bir seneye kadar geçirilen işsizlik süreleri ve ev hanımı olarak harcanan vakitlerdir. İşsizlik halinin prim kapsamına girmesi için bir seneyi geçmeden önce sigortalı bir iş ile yok edilmesi gereklidir. Diğer taraftan ev hanımı statüsündeki kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın bu işlem uygulanır.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Hesaplama İşlemi Nasıl Uygulanır?

Sigortalıların ya da hak sahiplerinin prime uygun günlük kazançlarının alt ve üst sınırları belirlenir. Bu belirleme yapıldıktan sonra günlük kazancın yüzde 32’si baz alınarak yurtdışı emeklilik borçlanması hesabı yapılır. Hesaplama yapılır iken borçlanmanın uygulanmak istendiği döneme ait prime uygun esas günlük kazanç alt ve üst sınırlarından faydalanılmalıdır.

Bir örnek ile açıklayacak olursak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ülke sınırları dışarısında 7200 gün yani yaklaşık 20 sene geçiren bir kişinin yurtdışı emeklilik borçlanması yapmak koşulu ile Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini ödeyeceğini düşünelim.

Bu durumda vatandaş alt sınır ücreti olarak günlük 17,67 Türk Lirası borçlanma bedeli ödemektedir. Üst sınır oranını baz alarak ödeme gerçekleştirmek isteyenler ise alt sınır miktarının altı buçuk katını ödemek durumundadırlar.

Alt sınırdan ödemenin yapılacağını düşündüğümüz zaman geçirilen toplam gün sayısının alt sınır ile çarpılması neticesinde ödenmesi gereken yurtdışı emeklilik borcu ortaya çıkar.

Örneğimizi sonuçlandıracak olursak 7200 x 17,67 işleminden 127 bin Türk Lirası yurtdışı emeklilik borcu çıktığı anlaşılır.  Ödenmesi gereken değeri bulmak adına bu paranın yüzde 32’sini aldığımız zaman ise  yaklaşık olarak 40 bin 700 Türk Lirası kadar borcun olduğunu anlamış oluruz.

3201 numaralı kanunda yer alan ibareye göre, ortaya çıkarılan borç tutarının vatandaşa belirtildiği tarihten sonra üç ay içerisinde ödenmesi gereklidir. Üç ay içinde bu ödemeyi yapmayan vatandaşların yurtdışı emeklilik borçlanması işlemi iptal edilir ve tekrar başvurmak durumunda kalırlar. Bu süreçte elbette yeniden yurtdışında geçirilen hizmet sürelerinin borçlandırılıp yeniden değerlendirilmesi adına ilgili evrakların tekrar Sosyal Güvenlik Kurumu’na sunulması gerekiyor.

Diğer taraftan eğer ki vatandaş Sosyal Güvenli Kurumu’nca tahakkuk ettirilen yurtdışı emeklilik borcunun hepsini ya da bir kısmını ödemeleri yaparak kapattıktan sonra borçlanmanın iptal edilmesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunabilir. Böyle bir başvuru ile karşılaşılması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu, yurtdışı emeklilik borçlanması çıkartıp ödeme yapan vatandaşa ödedikleri paranın tamamını hiçbir faiz uygulamadan aynı şekilde geri vermektedir. Geri ödemeler ise tamamen Türk Lirası bazında yapılır.

Bir başka örnek ile yurtdışı emeklilik borçlanmasını incelemek gerekir ise Türkiye sınırları dışarısında 15 sene kadar süre geçirmiş olan bir vatandaşın günlük 30 Türk Lirası bazında emeklilik borcunu hesaplaması için öncelikle 15 senenin kaç gün ettiği bulunur ardından gün sayısını, günlük yatırmak istenen para ile çarpar ve çıkan sonucun yüzde 32’si alınır.

Yani bu kapsamda 30 x 5400 x %32 işleminden 51 bin 840 Türk Lirası kadar yurtdışı emeklilik borçlanmasının yapılacağını öğrenmiş oluyoruz.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Hesaplama Formülü Nedir?

Yurtdışı emeklilik borçlanmasının hesaplanması için borçlanma işlemi yapılmak istenen, yurtdışında geçirilen gün sayısı ve bu günlerin kaç paradan değerlendirileceği bilgileri bulunduktan sonra ikisinin çarpımının yüzde 32’si alınır.

Yani formül şu şekilde olur:

A x B x 32 / 100

Bu formülde A, yurtdışı için uygulanmak istenen borçlu günlerin toplamını,

B harfi ise bu günlerin kaç para üzerinden değerlendirildiğini temsil eder.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Yurtdışı emeklilik başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışarısında geçirdikleri sürelerin borçlandırılması adına ilgili çalışma ya da ikamet sürelerinin borçlanma müracaatı esnasında sunulması zorunludur.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmak istenen yurtdışı hizmet borçlanması için “Yurtdışı Hizmet Borçlanması Talep Dilekçesi”nin de doldurulması gerekmektedir.

Ülke dışarısında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ya da imzalanmamış çalışma süreleri ile ev hanımlığını değerlendirmek için şu belgeler ile değerlendirmeler yapılabilir:

Sosyal güvenlik bağı var ise belirtilmiş ülkede harcanan sigortalılık süresi, çalışılan ülkede kurumun ya da çalışanın bağlı olduğu sigorta merciinden talep edilmesi gereken hizmet cetveli ya da sigorta kartı, kendi işinde çalışanlar için vergi dairesi ya da ilgili meslek kuruluşu ya da birlikleri tarafından verilen hizmet belgesi, vatandaşın çalıştığı ülkelerde yer alan Türkiye konsolosluklarından alabileceği her türlü hizmet belgesi.

Ev hanımlığı için;

Ev hanımı statüsünde yurtdışında oturduklarını ispatlayan bir ikamet belgesi, eğer ki ikamet belgesi tahsil edilemiyorsa bu ülkeye giriş ve çıkış tarihlerini ispatlayan pasaport sayfalarını birer kopyası ya da emniyet müdürlükleri tarafından vatandaşlara verilmesi mümkün olan yurda giriş – çıkış çizelgesi ile bilgilendirme yapılabilir.

Belge sunma işlemi sırasında ilgili kurum belgelerinizi yeterli bulmaz yurtdışı emeklilik borçlanması işleminin yapılabilmesi için talebi tamamen reddetmeden önce eksik belgelerin getirilmesini isteyebilir. Gerektiğinde belgelerin istenmesi ve temininin kolaylaşması açısından Türkiye Cumhuriyeti adına sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan karşı ülke arasında idari yardımlaşmanın da mümkün olduğu belirtiliyor. Bu amaç doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün eksik ya da yetersiz gördüğü bir belge için muhatap ülkelerle yapılması gereken yazışmaları “Yurtdışı Sözleşmeler e Emeklilik Daire Başkanlığı” vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

Kimler Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Yapabilir?

Borçlanma yaptırmak isteyen kişinin hem yurtdışında geçirdiği süre içerisinde hem de başvuru yaptığı esnada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Yurtdışı Süresinin Hepsi ile Borçlanmak Zorunda mıyım?

Hayır, yurtdışında geçirilen tüm süreler için yurtdışı emeklilik borçlanması yapılması gibi bir koşul yoktur. T. C. vatandaşları yurtdışında harcanan vaktin bir kısmı için de emeklilik borçlanması başvurusunda bulunabilirler. Örneğin yurtdışında iki sene geçirdiniz fakat Türkiye’de emekli olabilmek adına priminizi doldurmanıza 60 gün kalmış ise yurtdışında geçirdiğiniz iki ay için borçlanma yaparak erken emekli olma şansına sahip olabilirsiniz.

İkinci Kez Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Yapılabilir mi?

Daha önce yurtdışı emeklilik borçlanmasını, yurt dışında harcanan sürenin bir kısmı için yapan vatandaşlar, ikinci kez yurtdışı emeklilik borçlanmasında bulunabilir. İkinci borçlanma talebinde, ilk borçlanma için değerlendirilmeyen süreler değerlendirilir. Örneğin yurtdışında 360 gün geçirdiniz ve ilk borçlanma talebinde 300 günlük bir başvuru yaptınız ve bu 300 günlük borcu ödediniz. İkinci başvuruda maksimum 60 günlük bir yurtdışı emeklilik borçlanması talebinde bulunmanız mümkündür.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Ödenmezse Ceza Kesilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince hesaplanan yurtdışı emeklilik borçlanmasından doğan prim borcunun zamanında ödenmemesi halinde başvuru iptal edilir. Herhangi cezai bir yaptırım şu an için söz konusu değildir. İptal edilen başvuru için kuruma yeniden emeklilik borçlanması talebinde bulunmanız ve yurtdışı emeklilik borçlanması hesaplama işleminin bir kez daha yapılmasını talep etmeniz de mümkündür.

Yurtdışı Emeklilik Borçlanması Hesaplama!